Aikataulut

Hakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteenä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa todistusjäljennöksiä:

  • Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suoritteneet hakijat sekä hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot, tulee toimittaa ylioppilastutkintotodistuksen tai ammatillisen perustutkinnon oikeaksi todistettu todistusjäljennös Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2018 ammatillisen perustutkinnon suorittavien tulee toimittaa oikeaksi todistettu todistusjäljennös Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00. mennessä.
  • EB-, IB- ja RP-tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa oikeaksi todistetut todistusjäljennökset Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. 
  • Kesällä IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tulee toimittaa kopio alustavista arvosanoista (predicted grades tai ilmoitus alustavista arvosanoista) Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.
  • Ulkomaille korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden tulee toimittaa oikeaksi todistettu todistusjäljennös suoritusmaassa korkeakoulukelpoisuuden antavasta tutkinnosta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Kesällä 2018 valmistuvien tulee toimittaa oikeaksi todistettu todistusjäljennös tutkinnosta Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaikkien liitteiden tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä opiskelutodistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen koulun tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Käännösten tulee olla joko alkuperäisiä tai kopioita alkuperäisistä käännöksistä. Pelkkä käännös ei riitä vaan liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset opiskelutodistusten kopiot.

Liitteet toimitetaan Aalto-yliopiston hakijapalveluihin lukuunottamatta Åbo Akademin ruotsinkielen kielitaidon todistusta, joka toimitetaan 13.4.2018 klo 15.00 mennessä suoraan Åbo Akademiin (Studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo).

Hakemuksen kaikkien kohtien tarkka ja huolellinen täyttäminen on tärkeää. Virheellisesti täytetty hakemus saattaa aiheuttaa valinnasta poistamisen tai mahdollisesti jo tapahtuneen hyväksymisen peruuttamisen. Hakijan on varmistettava hakemuksen tallentuminen järjestelmään ohjeiden mukaan. Hakijalle tulee sähköposti-ilmoitus kun hakemus on tallennettu.

 

Erityisjärjestelyt valintakokeissa

Jos hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä tai lisäaikaa valintakokeissa, tulee hänen pyytää näitä kirjallisesti sähköisellä hakulomakkeella 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää tarvittavat lääkärintodistukset. Jos lisäaikaa lukihäiriön perusteella, tulee mukaan liittää ylioppilastutkintolautakunnan päätös lisäajan myöntämisestä ylioppilaskirjoituksiin (jos lisäaikaa on myönnetty). Lisäaikaa ei myönnetä arkkitehtuurin piirustus- ja suunnitelukokeisiin. Ks. lisätietoja.

 

Postiosoite

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Käyntiosoite

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
Otakaari 1F, huone Y198
02150 Espoo