Hakeminen ja hakukohteet

Hakeminen ja hakukohteet

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Nämä tekniikan alan korkeakoulut sijaitsevat Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopistossa on 12 000 perusopiskelijaa ja lähes 2500 jatko-opiskelijaa. Vuosittain teknillistieteelliselle koulutusalalle hyväksytään noin 1200 uutta opiskelijaa.

aalto-yliopisto

 

Opiskelijaksi Aalto-yliopistoon

Hakukohteet
Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v)
Automaatio- ja informaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Bioinformaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Elektroniikka ja sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Energia- ja ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Kone- ja rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Maisema-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v)
Rakennettu ympäristö, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Teknillinen fysiikka ja matematiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)


Huom! Myös Aalto-yliopiston informaatioverkostojen hakukohteesta valmistutaan diplomi-insinööriksi, mutta koulutus ei ole mukana DIA-yhteisvalinnassa.

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen. Hakukohteita DIA-yhteisvalinnassa on yhteensä 13. Hervannan kompaktilla kampuksella perustutkinto-opiskelijoita opiskelee noin 7000 ja jatkotutkintoa noin 1100 opiskelijaa. Vuosittain opintonsa aloittaa noin 1200 uutta opiskelijaa.

Tampereen teknillinen yliopisto

 

Opiskelijaksi Tampereen teknilliseen yliopistoon

Hakukohteet
Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v)
Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Materiaalitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Rakennustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Teknis-luonnontieteellinen, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tietojohtaminen, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Ympäristö- ja energiatekniikka, tekniikan kandidaati ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on tekniikan ja talouden yliopisto, jossa diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa kahdeksassa eri tekniikan koulutusohjelmassa. Tutkinto-opiskelijoita LUT:ssa on noin 5500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutuksiin valitaan vuosittain noin 750 uutta opiskelijaa.

Lappeenrannan yliopisto

 

Opiskelijaksi Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon

Hakukohteet
Energiatekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Kemiantekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Sähkötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Arkkitehtuurin tiedekunta sekä Kaivannaisalan tiedekunta ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Tiedekunnat sijaitsevat Linnanmaan yliopistokampuksella. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita on yhteensä noin 2600 ja vuosittain hyväksytään yhteensä noin 450 uutta opiskelijaa.

undefined

 

Opiskelijaksi Oulun yliopistoon

Hakukohteet
Arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti (3 v + 2 v)
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Kaivos- ja rikastustekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Prosessitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
Ympäristötekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Åbo Akademi

Turun keskustassa sijaitsevalla Åbo Akademilla on kaksi koulutusohjelmaa mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Teknillistieteellisen alan perustutkinto-opiskelijoita on noin 650 ja jatkotutkintoa opiskelevia noin 130. Vuosittain diplomi-insinöörikoulutuksiin hyväksytään noin 100 uutta opiskelijaa.

Åbo akademi

 

Opiskelijaksi Åbo Akademiin

Hakukohteet (på svenska) 
Informaatioteknologian koulutusohjelma, Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, (3 v + 2 v)
Kemian- ja prosessitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on noin 4 000 opiskelijaa ja uusia opiskelijoita hyväksytään vuosittain yli 500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia hakukohteita on kaksi. Tiedekunta sijaitsee Turun kaupungin keskustassa.

Turun yliopisto

 

Opiskelijaksi Turun yliopistoon

Hakukohteet
Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v) 
Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistosta DIA-valinnassa on mukana Energia- ja informaatiotekniikan työelämälähtöinen koulutusohjelma. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opiskelee noin 1 000 opiskelijaa ja vuosittain opintonsa aloittaa noin 200 uutta opiskelijaa. Yliopiston merikampus sijaitsee Palosaaren kaupunginosassa lähellä Vaasan kaupungin keskustaa

undefined

 

Opiskelijaksi Vaasan yliopistoon

Hakukohteet
Energia- ja informaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)