Hakeminen ja hakukohteet

Hakukelpoisuus

 

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat: 

Hakijalta, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä, voidaan tarvittaessa vaatia todistus suomen- tai ruotsinkielitaidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse.
Yliopistojen kielitaitovaatimukset löydät täältä:
Aalto-yliopisto Lappeenrannan yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Åbo Akademissa on osoitettava ruotsinkielen taito.  

Keväällä 2018 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneiden valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija on toimittanut todistuksen lopullisista arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin (13.7.2018 klo 15.00 mennessä).

*Yliopistolaki on muuttunut 1.1.2018 korkeakoulukelpoisuuden osalta ja (531/2017) korvaa aiemman (631/1998).

Ensikertalaiskiintiöt

Vuodesta 2017 yliopistojen tulee varata tietty määrä aloituspaikoista ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevilla. Vuoden 2018 valinnoissa ensikertalaisia ovat ne hakijat, jotka ovat vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen, mikäli he eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa.

Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 60 % aloituspaikoista, arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 30 %. Hakukohteissa, joissa kiintiö on pieni (15 tai vähemmän) ei ole määritelty erikseen kiintiötä ensikertalaisille.

DIA-yhteisvalinnan kiintiöt 2018 (päivitetään myöhemmin)

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöistä Opintopolussa