Hakeminen ja hakukohteet

Hakukelpoisuus

 

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat: 

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2017 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 3.6.2017 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
  • European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung -tutkinnon viimeistään keväällä 2017 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat. 
  • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita,mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 3.6.2017 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi. 
  • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen)
  • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Hakijalta, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä, voidaan tarvittaessa vaatia todistus suomen- tai ruotsinkielitaidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse.  

Åbo Akademissa on osoitettava ruotsinkielen taito. 

Keväällä 2017 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneiden valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija on toimittanut todistuksen lopullisista arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin (14.7.2017 klo 15.00 mennessä).

Ensikertalaiskiintiöt

Vuodesta 2017 yliopistojen tulee varata tietty määrä aloituspaikoista ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevilla. Vuoden 2017 valinnoissa ensikertalaisia ovat ne hakijat, jotka ovat vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen, mikäli he eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa.

Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 50 % aloituspaikoista, arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 20 %. Hakukohteissa, joissa kiintiö on pieni (16 tai vähemmän) ei ole määritelty erikseen kiintiötä ensikertalaisille.

DIA-yhteisvalinnan kiintiöt 2017

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöistä Opintopolussa