Hakeminen ja hakukohteet

Hakukelpoisuus

 

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat: 

Hakijalta, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä, voidaan tarvittaessa vaatia todistus suomen- tai ruotsinkielitaidosta. Kielitaitovaatimukset määrittelee kukin yliopisto itse.
Yliopistojen kielitaitovaatimukset löydät täältä:
Aalto-yliopisto Lappeenrannan yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Åbo Akademissa on osoitettava ruotsinkielen taito.  

Keväällä 2018 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneiden valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija on toimittanut todistuksen lopullisista arvosanoista Aalto-yliopiston hakijapalveluihin (13.7.2018 klo 15.00 mennessä).

*Yliopistolaki on muuttunut 1.1.2018 korkeakoulukelpoisuuden osalta ja (531/2017) korvaa aiemman (631/1998).

Ensikertalaiskiintiöt

Vuodesta 2017 yliopistojen tulee varata tietty määrä aloituspaikoista ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevilla.

Olet ensikertalainen, jos:

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 60 % aloituspaikoista, arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 30 %. Hakukohteissa, joissa kiintiö on pieni (15 tai vähemmän) ei ole määritelty erikseen kiintiötä ensikertalaisille.

DIA-yhteisvalinnan kiintiöt 2018.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöistä Opintopolussa