Haluan arkkitehdiksi

Valinta koepisteiden perusteella

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin valitaan koepisteiden perusteella 25 % uusista opiskelijoista. Tätä valintakiintiötä laskettaessa käytetään aina pyöristystä ylöspäin, koska kiintiö on niin pieni.

Pääsyedellytykset ja kynnysehdot arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin pelkkien valintakoepisteiden perusteella ovat: hyväksytysti suoritetut ennakkotehtävät, hakijan on osallistuttava arkkitehtuurin valintakokeisiin ja saatava matematiikan kokeessa vähintään 0,4 x kokeen keskiarvo ja piirustus- ja suunnittelukokeessa vähintään 7/15 pistettä sekä maisema- arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkivän on osallistuttava lisäksi luonnontieteen kokeeseen ja saatava vähintään 1-/3 pistettä.Kunkin kokeen keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon koko maan kaikki koetulokset. Valinta suoritetaan pääsyedellytykset ja kynnysehdon täyttävien hakijoiden joukosta valintakoepisteiden perusteella.

Opiskelijavalintapisteet

Valintakoepisteet

Valintakoepisteiden perusteella hakevat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen perusteella; matematiikan koe toimii pelkkänä kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen ja luonnontieteen kokeen perusteella; matematiikan koe toimii kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Valintapisteet

Matematiikan kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään pistemäärää 0,4 x kokeiden keskiarvo. Kokeessa on kaikkiaan 6 tehtävää, jotka kaikki huomioidaan arvostelussa. Arvosteluasteikko on 0-6/ tehtävä, joten arvostelupisteitä voi saada enintään 36. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 12:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 3.

Piirustus- ja suunnittelutehtäviä on kaikkiaan seitsemän, joista kuusi parasta otetaan arvostelupisteissä huomioon. Arvosteluasteikko on 0-5/tehtävä, joten maksimipistemäärä on 30. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 15. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään 7/15 valintapistettä

Luonnontieteen kokeessa (vain maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkiville) tehtävien arvosteluasteikko on 0-6 pistettä. Kokeessa on viisi essee-, määrittely- tai soveltavaa tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 30. Tehtävät arvostellaan kokonaislukupistein. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla ne 10:llä. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään 1-/3 valintapistettä eli kahdeksaa arvostelupistettä.

Yhteenveto arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijavalintapisteistä, valinta koepisteiden perusteella

ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE  
Valintakoepisteet Max.
- piirustus- ja suunnittelukoe 15
YHTEENSÄ 15
MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE  
Valintakoepisteet Max.
- piirustus- ja suunnittelukoe 15
- luonnontieteen koe 3
YHTEENSÄ 18