Haluan diplomi-insinööriksi

Haluan diplomi-insinööriksi

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Yhteisvalintaan kuuluu seitsemän yliopistoa. Kaikkiin näiden yliopistojen diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin voit hakea yhteisvalinnalla: samalla hakemuksella ja samoilla pääsykokeilla.

DIA-yhteisvalintaan kuuluvia diplomi-insinöörihakukohteita on yhteensä 42. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat. Poikkeuksena ovat tietyt erikoistapaukset ja erillisvalintaryhmät, joista saa lisätietoja suoraan kyseisestä yliopistosta.

Alla olevasta taulukosta näet, mitkä valintakokeet mihinkin hakukohteeseen kuuluu.

** X = Pakollinen koe
O = Keskenään vaihtoehtoiset kokeet

Hakukohteet Vaaditut kokeet**    
  Mat. Fys. Kem. Yht.k.t. Språkprov
Aalto-yliopisto          
Automaatio- ja informaatioteknologia X O O    
Bioinformaatioteknologia X O O    
Elektroniikka ja sähkötekniikka X O O    
Energia- ja ympäristötekniikka X O O    
Kemian- bio- ja materiaalitekniikka X O O    
Kone- ja rakennustekniikka X X      
Rakennettu ympäristö X O   O  
Teknillinen fysiikka ja matematiikka X X      
Tietotekniikka X X      
Tuotantotalous X X      
Tampereen teknillinen yliopisto          
Automaatiotekniikka X X      
Biotekniikka X O O    
Konetekniikka X X      
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus X O O    
Materiaalitekniikka X O O    
Rakennustekniikka X X      
Sähkötekniikka X X      
Teknis-luonnontieteellinen X O O    
Tietojohtaminen X O O    
Tietotekniikka X O O    
Tuotantotalous X O O    
Ympäristö- ja energiatekniikka X O O    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto          
Energiatekniikka X O O    
Kemiantekniikka O O O    
Konetekniikka X O O    
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka X O O    
Sähkötekniikka X O O    
Tietotekniikka X O O    
Tuotantotalous X O O    
Ympäristötekniikka X O O    
Oulun yliopisto          
Kaivos- ja rikastustekniikka O O O    
Konetekniikka X X      
Prosessitekniikka O O O    
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka X O O    
Tietotekniikka X O O    
Tuotantotalous X X      
Ympäristötekniikka O O O    
Åbo Akademi          
Informaatioteknologian koulutusohjelma, Tietotekniikka X X     X
Kemiantekniikan koulutusohjelma X O  O   X
Turun yliopisto          
Biotekniikka X   X    
Tietotekniikka X X      
Vaasan yliopisto          
Energia- ja informaatiotekniikka X O O