Haluan diplomi-insinööriksi

Valinta alkupisteiden perusteella

Alkupistevalinnassa ovat mukana viimeistään keväällä 2018 tutkinnon valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet pitkän matematiikan ylioppilaskokeen hyväksytysti sekä EB- tai IB-tutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai RP-tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2018 suorittaneet.

Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C (IB-tutkinnon suorittaneilta vaadittu taso matematiikasta on HL tai SL ja kemiassa ja fysiikassa otetaan huomioon tasot SL ja HL. RP-tutkinnon suorittaneilta vaaditaan, että aine on suoritettu osana tutkintoa [”Leistungen in der Reifeprüfung”]). Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa.

Hakija voidaan hyväksyä hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensimmäiseen DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteeseen alkupisteiden mukaisessa järjestyksessä. Valinta tehdään alkupisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 26 pistettä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee matematiikan arvosana. Huom! Jos ensimmäisessä sijoittelussa tasapistetilanteessa toinen on ensikertalainen ja toinen ei, ensikertalainen menee aina ohi.

Hakukohteet Kynnysehdot  
   Mat.  Fys.  Kem.
Aalto-yliopisto      
Automaatio- ja informaatioteknologia E    
Bioinformaatioteknologia L    
Elektroniikka ja sähkötekniikka E  E  
Energia- ja ympäristötekniikka L L  
Kemian- bio- ja materiaalitekniikka E E E
Kone- ja rakennustekniikka E E  
Rakennettu ympäristö E    
Teknillinen fysiikka ja matematiikka L L  
Tietotekniikka L    
Tuotantotalous L    
       
Tampereen teknillinen yliopisto      
Automaatiotekniikka E E  
Biotekniikka E   L
Konetekniikka E E  
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus E L L
Materiaalitekniikka E E M
Rakennustekniikka M M  
Sähkötekniikka M E  
Teknis-luonnontieteellinen L L L
Tietojohtaminen M    
Tietotekniikka M E  
Tuotantotalous E    
Ympäristö- ja energiatekniikka E    
       
Lappeenrannan teknillinen yliopisto      
Energiatekniikka M C C
Kemiantekniikka M C C
Konetekniikka M C C
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka M C  
Sähkötekniikka M C C
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous M C C
Ympäristötekniikka M C C
       
Oulun yliopisto      
Kaivos- ja rikastustekniikka M C C
Konetekniikka M C  
Prosessitekniikka M C C
Sähkötekniikka M C M
Tietotekniikka M C M
Tuotantotalous M    
Ympäristötekniikka M C C
       
Åbo Akademi      
Informaatioteknologian koulutusohjelma, Tietotekniikka M C C
Kemiantekniikan koulutusohjelma M C C
       
Turun yliopisto      
Biotekniikka E   E
Tietotekniikka M    
       
Vaasan yliopisto      
Energia- ja informaatiotekniikka M C  

Alkupisteiden laskeminen

Alkupisteitä laskettaessa otetaan huomioon ylioppilastutkinnon arvosanat. Lukion päättötodistuksesta ei saa pisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto):

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
Fysiikka 0 1 2 3 4 5
Kemia 0 1 2 3 4 5
Biologia 0 0 1 2 3 4
Muut reaaliaineet 0 0 0 1 2 3
Vanha reaali (ennen vuotta 2006) 1 2 3 4 5 6
Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli)* 0 1 2 3 4 5
Matematiikka, lyhyt 0 0 0 1 2 3
2. kotimainen kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
2. kotimainen kieli, keskipitkä 0 0 0 0 1 2
Vieras kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
Vieras kieli, lyhyt 0 0 0 0 1 2

*Suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä (S2-/R2-kieli ei välttämättä täytä yliopiston asettamia vaatimuksia suomen- tai ruotsinkielen taidosta, tarkista aina kielitaitovaatimukset hakukohteen yliopistosta)

Ylioppilastutkintoarvosanojen muuntotaulukko

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
EB 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-7,95 8,0-8,95 9-10
EB, matematiikka 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-8,45 8,50-9,45 9,5-10
IB 2 3 4 5 6 7
RP 4 5-6 7 8-9 10-12 13-15

Alkupistevalintaan osallistuminen ja valinnan tulokset

Alkupistevalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa alkupistevalinnan kiintiössä, tulee hänen osallistua valintakokeisiin. Jokaisen hakijan on kuitenkin ilmoittauduttava kahteen DI-valintakokeeseen hakukohteidensa mukaisesti, koska alkupistevalinnan tulosta ei voi ennakoida vielä hakuvaiheessa. Myös koepaikka on ilmoitettava.

Alkupistevalinnan tulokset ovat saatavilla pe 25.5.2018 klo 12.00.