Haluan diplomi-insinööriksi

Valinta koepisteiden perusteella

Hakuedellytykset ja kynnysehto

Koepisteiden perusteella valitaan 30 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Hakijan on osallistuttava diplomi-insinöörin hakukohteisiin hakeville tarkoitettuihin valintakokeisiin ja saatava vähintään 0,4 x kokeiden keskiarvojen summa. Kunkin kokeen keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon koko maan kaikki koetulokset.

Hakijan on tarkistettava valintaoppaasta, mitä kokeita hänen hakutoiveensa edellyttävät. Joissakin hakukohteessa on keskenään vaihtoehtoisia valintakokeita. Hakija voi halutessaan ilmoittautua kaikkiin hakukohteen vaihtoehtoisiin kokeisiin. Lopullisiin valintapisteisiin huomioidaan hakukohteen pakollinen valintakoe ja vaihtoehtoisista kokeista se, joka tuottaa paremman lopputuloksen.

Koepisteet

Matematiikan, fysiikan, kemian ja yhteiskuntatieteen kokeista annetaan valintapisteitä 0-20. Diplomi-insinöörin hakukohteisiin pyrkiville tarkoitetuissa valintakokeissa hakijan on täytettävä edellä mainittu kynnysehto. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 5/9, paitsi yhteiskuntatieteen koe kertomalla luvulla 1/3.

Yhteenveto opiskelijavalintapisteistä, valinta koepisteiden perusteella

VALINTAKOEPISTEET Max.
2 koetta á 20 pistettä 40
VALINTAPISTEET YHTEENSÄ 40