Tubettaja Ilona kävi Roviolla

Ilona jutteli pelialan diplomi-insinöörien kanssa työstä pelialalla.

Diplomingenjörs - och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA)

I diplomingenjörs-, arkitekt- och landskapsarkitektutbildningens gemensamma antagning deltar följande universitet: Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Vasa universitet

Senaste nytt från DIA-universiteten

Urvalsprovsutställning 2017
- Exempel på de bästa arbetena

I år deltog 450 sökanden i arkitekt- och landskapsarkitektutbildningens tecknings- och planeringsprov. Sammanlagt antogs 144 nya studerande till Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Tammerfors tekniska universitet. De mest framstående arbetena har återigen sammanställts till en urvalsprovsutställning som definitivt är värd ett besök!

>Dennis Somelar

Dennis Somelar

>Moisander Anselmi

Moisander Anselmi

>Emma Komi

Emma Komi

>Aalto Essi

Aalto Essi

>Joonas Mölsä

Joonas Mölsä

>Anna Suominen

Anna Suominen

>Sandra Tallqvist

Sandra Tallqvist