Ansökan och ansökningsmål

Ansökan och ansökningsmål

Aalto-universitetet

I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, högskola för kemiteknik, högskola för teknikvetenskaper, högskola för elektroteknik och högskola för konst, design och arkitektur. Dessa högskolor ligger i Otnäs i Esbo. Aalto-universitetet har 12 000 grundexamensstuderande och nästan 2 500 forskarstuderande. Årligen antas cirka 1 200 nya studerande till det tekniska utbildningsområdet.

undefined

Bli studerande vid Aalto-universitetet

Ansökningsalternativ
Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt (3 år + 2 år)
Automations- och informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Bioinformationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Den byggda miljön, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Elektronik och elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Energi- och miljöteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Kemi-, bio- och materialteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Landskapsarkitektur, teknologie kandidat och landskapsarkitekt (3 år + 2 år)
Maskin- och byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Teknisk fysik och matematik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Tammerfors tekniska universitet

Vid Tammerfors tekniska universitet (TTU) i Hervanta i Tammerfors är det möjligt att avlägga examen inom 12 olika utbildningsområden. Universitetet har cirka 10 500 grundexamensstuderande och cirka 2 000 forskarstuderande. Årligen inleder cirka 1 300 nya studerande sina studier vid universitetet.

Bli studerande vid Tammerfors tekniska universitet

undefined

Bli studerande vid Tammerfors tekniks universitet

Ansökningsalternativ (på finska) 
Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt (3 år + 2 år)
Automationsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Bioteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Dataledarskap, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
DI-lärarutbildningen för matematiska ämnen, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Materialteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Miljö- och energiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Teknisk-naturvetenskaplig, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Villmanstrands tekniska universitet

Villmanstrands tekniska universitet (LUT) är ett universitet för teknik och ekonomi, där examen kan avläggas inom åtta utbildningsområden. Universitetet har cirka 5 000 grundexamensstuderande och cirka 500 forskarstuderande. Årligen antas cirka 700 nya studerande till diplomingenjörsutbildningarna.

undefined

Bli studerande vid Villmanstrands tekniska universitet

Ansökningsalternativ (på finska) 
Beräkningsvetenskap och analytik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Elektroteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Energiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Kemiteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Miljöteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Uleåborgs universitet

I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar Uleåborgs universitets Tekniska fakultet, fakulteten för data- och elektroteknik, fakulteten för arkitektur och fakulteten för gruvbranschen.

Fakulteten för arkitektur och fakulteten för gruvbranschen ligger i Uleåborgs centrum, medan de andra finns på Linnanmaas universitetskampus. Vid de tekniska fakulteterna studerar cirka 3000 studerande och årligen antas cirka 450 nya studerande.

undefined

Bli studerande vid Uleåborgs universitet

Ansökningsalternativ (på finska)

Arkitektur, teknologie kandidat och arkitekt (3 år + 2 år)
Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Elektronik och telekommunikationteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Gruv- och anrikningsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Miljöteknin, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Produktionsekonomi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Åbo Akademi

Åbo Akademi som ligger i Åbo centrum har två ansökningsalternativ med i den gemensamma antagningen. De tekniska ämnena har cirka 650 grundexamensstuderande och 130 forskarstuderande. Årligen antas ungefär 100 nya studerande.

undefined

Bli studerande vid Åbo akademi

Ansökningsalternativ
Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Kemi- och processteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Åbo universitet

Åbo universitets fakulteten för naturvetenskaper och teknik har cirka 4 000 studerande och årligen antas över 500 nya studerande. Det finns två utbildningsprogram som leder till diplomingenjörsexamen. Fakulteten ligger i Åbo centrum.

undefined

Bli studerande vid Åbo universitet

Ansökningsalternativ (på finska) 
Bioteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Vasa universitet

Vid tekniska fakulteten (fr.o.m. 1.1.2018 Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö) vid Vasa universitet studerar 1000 studerande och årligen antas cirka 200 nya studerande. I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar utbildningsprogrammet för Energi- och informationsteknik. Universitetets havsnära kampus ligger på Brändö, nära Vasa centrum.

undefined

Bli studerande vid Vasa universitet

Ansökningsalternativ (på finska) 
Energi- och informationsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)