Jag vill bli diplomingenjör

Antagning på basis av begynnelsepoäng

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller de sökande som har avlagt eller som deltar i studentexamenskrivningar våren 2018, avlägger studentexamen senast 2.6.2018 och får betyg samt sökande som har avlagt eller avlägger EB- eller IB-examen i Finland eller utomlands eller RP-examen i Finland senast våren 2018 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik eller motsvarande prov med godkänt vitsord.

För matematik är det ansökningsspecifika vitsordskravet minst M och för fysik eller kemi minst C (för dem som avlägt IB-examen är den krävda nivån i matematik HL eller SL och kemi eller fysik ska vara avklarade med lärokursen SL eller HL. För dem som har avlagt RP-examen kvärs att ämnet är avklarat som en del av examen ["Leistungen in de Reifeprüfung"]). De ansökningsspecifika tröskelkraven kan vara högre än de tidigare presenterade. Från den sökandes synvinkel räcket det att ett av tröskelkraven uppfylls ifall ansökningsmålet har ett tröskelskrav i flera än ett ämne.

Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ inom dess kvot. Har flera sökande samma poängtal avgör betyget i matematik. Obs! Om två sökande har samma poängtal och den ena är förstagångssökande och den andra inte har förstagångssökanden alltid företräde.

Urvalet sker på grundv av begynnelsepoängen, varvid maximala poängsumman är 26. Har flera sökande samma poängtal avgör betyget i matematik. Obs! Om två sökande har samma poängtal och den ena är förstagångssökande och den andra inte har förstagångssökanden alltid företräde.

Ansökninsalternativ Vitsordskrav  
  Mat. Fysik Kemi
Aalto-universitetet      
Automations- och informationsteknologi E    
Bioinformationsteknologi L    
Datateknik L    
Den byggda miljön E    
Elektronik och elektroteknik E E  
Energi- och miljöteknik L L  
Kemi-, bio- och materialteknik E E E
Maskin- och byggnadsteknik E E  
Produktionsekonomi L    
Teknisk fysik och matematik L L  
Tammerfors tekniska universitet      
Automationsteknik E E  
Bioteknik E   L
Byggnadsteknik M M  
Dataledarskap M    
Datateknik M E  
DI-lärarutbildningen för matematiska ämnen E L L
Elektroteknik M E  
Maskinteknik E E  
Materialteknik E E M
Miljö- och energiteknik E    
Produktionsekonomi E    
Teknisk-naturvetenskaplig L L L
Villmanstrands tekniska universitet      
Beräkningsvetenskap och analytik M C  
Datateknik M C C
Elektroteknik M C C
Energiteknik M C C
Kemiteknik M C C
Maskinteknik M C C
Miljöteknik M C C
Produktionsekonomi M C C
Uleåborgs universitet      
Datateknik M C M
Elektroteknik M C M
Gruv- och anrikningsteknik M C C
Maskinteknik M C  
Miljöteknin M C C
Processteknik M C C
Produktionsekonomi M    
Åbo Akademi      
Utbildningslinjen för informationsteknologi M C C
Utbildningslinje för kemiteknik M C C
Åbo universitet      
Bioteknik E   E
Datateknik M    
Vasa universitet      
Energi- och informationsteknik M C  


Beräkning av begynnelsepoäng

Vid beräkning av begynnelsepoäng beaktas vitsorden i studentexamen. Gymnasiets avgångsbetyg ger inga poäng. Från studentexamensbetyget beaktas fem olika ämnen ur tabellen nedan så att poängsumman blir den fördelaktigaste för sökanden (både gammal och ny examen).

Om den sökande har avlagt prov i samma ämne på olika nivåer, prov på olika nivåer nämns i förteckningen (exempelvis lång och kort matematik) beaktas det resultat som blir det fördelaktigaste för den sökande. Poängen beräknas antingen utgående från det nya eller gamla realprovet, inte båda. Maximiantalet begynnelsepoäng är 26.

VITSORD PÅ STUDENTBETYGET   M
 Matematik, låg 2 3 4 5 7
 Fysik   1  2 4 5
 Kemi   1 5
 Biologi     1 2 3 4
 Modersmål (också S2-/R2-språket)   1 2 3 5
 2:a inhemska språket, lång     1 2 3 4
 Främmande språk, lång    
 Övriga realämnen      
 2:a inhemska språket, medellång        
 Främmande språk, kort         1 2
 Gammalt realprov (före år 2006) 4

 

Konvertering av vistorden från IB-, EB- oc RP-examina till studentexamensvitsord

VITSORD PÅ STUDENTEXAMENSBETYG A B C M E L
EB 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-7,95 8,0-8,95 9-10
EB, matematik 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-8,45 8,50-9,45 9,5-10
IB 2 3 4 5 6 7
RP 4 5-6 7 8-9 10-12 13-15

 

Deltagande i antagning på basis av begynnelsepoäng och urvalets resultat

I antagningen med betygspoäng kan man endast bli antagen till det första ansökningsalternativet som leder till diplomingejörsutbildning Om den sökande inte får en studieplats i kvoten för förstagångssökande, ska den sökande delta till urvalsprovet. Sökande måste ändå anmäla sig till två DI-urvalsprov enligt sina ansökningsalternativ, eftersom det inte går att förutsäga resultaten i begynnelsepoängsurvalet i ansökningsskedet. Även provplatsen måste anmälas.

Resultaten av antagning på basis av begynnelsepoän är tillgängliga fre 25.5.2018 kl. 12.00.