Jag vill bli diplomingenjör

Ämnesområden i urvalsprovet i fysik år 2018

Urvalsprovet i fysik består av fyra normala uppgifter varav varje är värd sex poäng och en mera omfattande uppgift som ger 6+6 poäng. Provets maximala poängantal är 36.

Ämnesområdena i urvalsprovet i fysik våren 2018 baserar sig på  följande av gymnasiets lärokurser i fysik:

(1)    Fysiken som naturvetenskap (FY1)
(2)    Värme (FY2)
(5)    Rotation och gravitation (FY5)
(7)    Elektromagnetism (FY7)
(8)    Materia och strålning (FY8)

Mera information om gymnasiets läroplan från Utbildningsstyrelsens sidor.

Tillsammans med provet delas det ut en kort teoridel om sådana delomården i fysik, som inte hör till gymansiets lärokurs. Frågorna i den tillämpade uppgiften behandlar detta nya material. Provtiden är fyra timmar.