Jag vill bli diplomingenjör

Ämnesområden i urvalsprovet i kemi år 2018

Ämnesområdena i urvalsprovet i kemi våren 2018 baserar sig på följande av gymnasiets lärokurser i kemi:

1. Människans kemi och kemin i livsmiljön (KE1)
2. Kemins mikrovärld (KE2)
3. Reaktioner och energi (KE3)
4. Metaller och material (KE4)
5. Reaktioner och jämvikt (KE5)

Mera information om gymnasiets läroplan från Utbildningsstyrelsens sidor.