Jag vill bli diplomingenjör

Kunskapsfordringar

I urvalsproven förutsätts de kunskaper som specificeras nedan. Sökande behöver inte ha avlagt dessa kurser i matematik, fysik och kemi, men bör behärska kunskapsinnehållet i dem. Urvalsprovet grundar sig på den gamla laröplanen.

Provet i matematik

Kunskaper motsvarande gymnasiets långa lärokurs i matematik, 10 kurser.

Provet i fysik

Provet i fysik består av fyra normala uppgifter sex poäng var och av en omfattande tillämpningsuppgift på 6 + 6 poäng. Provets helhetspoäng är 36 poäng. De normala uppgifterna baserar sig på gymnasiets lärokurser eller till ett på förhand definierat område inom dessa. Kurserna inom ämnesområdet tillkännages under
Ämnesområden i urvalsprovet i fysik
I samband med provet utdelas en kort teoridel om ett delområde som inte hör till gymnasiets lärokurser. Frågorna i tillämpningsuppgiften baserar sig på detta material. Provtiden är fyra timmar.

Provet i kemi

Kunskaper motsvarande gymnasiets lärokurs i kemi, 5 kurser (= 1 obligatorisk + 4 fördjupade kurser), se 
Ämnesområden i urvalsprovet i kemi för vilka ämnesområden som krävs.

Provet i samhällsvetenskap

(Endast sökande till Aalto-universitetets ansökningsalternativ 167, den byggda miljön): Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, ISBN 978-952-63-2949-9, 11. - 13. upplaga, 2015 .
OBS! Provet i samhällsvetenskap är ett alternativ till provet i fysik endast vid Aalto-universitetet och om man söker till ansökningsalternativet Den byggda miljön.