Tulokset ja tilastot

Opiskelijavalinnan tulokset ja oikaisumenettely

Tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017 Opintopolussa https://opintopolku.fi.

Voit tarkistaa valinnan tilanteen Opintopolun Oma opintopolku -palvelusta.

Paikan vastaanotto

Opiskelupaikka otetaan vastaan sähköisesti Opintopolussa viim. 14.7.2017 klo 15.00.

Opiskelija voi ottaa vastaan ainoastaan yhden uuden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Halutessaan jäädä odottamaan korkeammalle priorisoimaansa opiskelupaikkaa, voi opiskelija ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan ehdollisesti.

Katso lisätietoja ehdollisesta opiskelupaikan vastaanotosta ja sijoittelusta Opintopolusta.

Oikaisupyynnöt

Hakija, joka ei ole tyytyväinen valintapäätökseen, voi hakea kirjallisesti oikaisua viimeistään 14.7.2017  siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. Tarkista, mihin kellonaikaan oikaisun tulee olla perillä, sillä kellonajoissa voi olla yliopistokohtaista vaihtelua. (Huom! Postileima ei riitä). Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö palautetaan siihen yliopistoon, johon hakija on pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoista:

Aalto-yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Huom! Hakijan tulee määritellä oikaisupyynnössään, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.