Hakukohteet

Yleisiä ohjeita kokeisiin

DI-valintakokeisiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Salijaot löytyvät n. viikkoa ennen koetta DIA-yhteisvalinnan nettisivuilta.

Hakijoiden kannattaa tutustua Hakijan ohjeisiin (päivitetty 25.5.2018) ennen valintakoetta.

Arkkitehtuurin valintakokeita koskevat ohjeet löytyvät valintakoeoppaasta, joka on lähetetty kaikille hakijoille. Jos olet päässyt jatkoon etkä jostain syystä ole saanut valintakoeopasta, ota  yhteyttä hakijapalvelut@aalto.fi

Lomatodistus asevelvollisille

Hakijoiden on mahdollista saada kirjallinen todistus valintakokeeseen osallistumisesta, tarkemmat tiedot kokeiden valvojilta.

Kokeissa vaadittavat välineet

Matematiikan, fysiikan, kemian ja yhteiskuntatieteen kokeissa hakijoilla tulee olla mukana tavanomaiset kirjoitusvälineet, viivain, harppi, astelevy ja taskulaskin. Lisäksi kokeissa on jokaisella hakijalla oltava mukana kuvallinen henkilötodistus (=passi, ajokortti tai henkilökortti).

Valintakokeissa sallitut laskimet. Kokeen aikana mitään välineitä ei ole lupa lainata toiselta hakijalta. Laskimet tarkastetaan ennen koesaliin menoa. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä käytettäväksi kokeessa. Koepaikkakunnilta löytyy rajallinen määrä lainalaskimia.

Fysiikan kokeessa ei anneta kaavakokoelmaa. Tarvittavat vakiot annetaan. Valintakokeissa ei saa käyttää MAOL:in taulukkokokoelmaa; joitakin vakioita ja kaavaluettelo annetaan koekysymysten mukana matematiikan kokeissa.

Sähköiset viestimet (kuten matkapuhelin) tulee jättää laukkuun suljettuina. Lompakko voi olla mukana koesalissa, mutta se tulee pitää taskussa.

Koetilaisuus

Kaikki tehtävä-, kaavakokoelma- ja koevastauspaperit on koesaleissa jaettu etukäteen. Valvojan ohjeiden mukaan siirrytään koesaliin ja istuudutaan niille koepaikoille, joihin on jaettu tehtävä- ja vastauspaperit. Tärkeätä on huomata, että ennen valvojien antamaa lupaa pöydällä oleviin tehtävä- ja koepapereihin ei saa koskea. Kaikkien kokeiden tehtävät ovat sekä suomeksi että ruotsiksi samassa tehtäväpaperissa.

Koeaika on tasan kolme (3) tuntia siitä, kun tehtäväpaperit on käännetty esiin (Huom! Fysiikan kokeen pituus on neljä (4) tuntia). Muista heti alussa merkitä henkilötietosi kuhunkin vastauspaperiin. Kokeen aikana salissa kiertää lista, johon kukin hakija merkitsee oman nimensä, henkilötunnuksen ja mahdollisen tehtäväsarjan kirjaintunnuksen (tehtäväpaperista joko A, B, C tai D).

WC:ssä käynti kokeen aikana pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Kokeesta voi poistua vasta kun valvojat ovat antaneet siihen luvan, aikaisintaan tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Kokeen lopussa ei voi poistua viimeisen 15 minuutin aikana, jotta muiden hakijoiden työrauha ei häiriintyisi. Kokeen jälkeen poistutaan valvojien ohjeiden mukaan. Hakijan tulee palauttaa kaikki vastauspaperit omalla nimellä ja henkilötunnuksella varustettuna, vaikka tehtävään ei olisikaan vastattu.

Vastaaminen

Vastatessasi kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

- Tutustu ensin kaikkiin tehtäviin ja aloita siitä tehtävästä, joka tuntuu nopeimmalta ratkaista ja etene kohti vaikeampia tehtäviä.
- Jäsentely on osa vastausta. Luonnostele ratkaisu ennen vastauksen kirjoittamista. Ratkaisun tulee sisältää sekä tarvittavat laskut ja että niiden perustelut. Pelkkä vastaus ei riitä.
- Matematiikan, fysiikan ja kemian kokeissa jokainen vastaus kirjoitetaan omalle paperilleen siten, että tehtävä 1 kirjoitetaan konseptille, ja loput A4-kokoisille papereille.
-
Kysy (nostamalla käsi pystyyn), jos tehtävissä on mielestäsi epäselvyyksiä tai jos tarvitset lisää paperia. Valvojilla ei ole oikeutta kommentoida itsenäisesti tehtäviä, mutta he voivat välittää kysymyksen  eteenpäin. Tarvittaessa tehtäviin voidaan antaa tarkennuksia tai oikaisuja. Tehtävät ovat samanarvoisia. Kunkin tehtävän ratkaisu arvostellaan kuitenkin kokonaisuutena, osatehtävät eivät välttämättä ole samanarvoisia.

Rikkomukset

Vilpistä tai muusta säännöistä poikkeamisesta seuraa joko kokeesta tai valinnasta poissulkeminen. Myös vilpin yrittäminen katsotaan rikkomukseksi. Hakijan epätietoisuus ohjeista ei ole lieventävä asianhaara.