Haluan arkkitehdiksi

Arkkitehtikoulutuksen esittely

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitos on Suomen kolmesta arkkitehtikoulusta suurin ja perinteikkäin. Arkkitehtuurin laitos kuuluu hallinnollisesti. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkekouluun.

Arkkitehtuurin laitoksella on arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmat. Koulutusohjelma valitaan yliopistoon haettaessa. Vuonna 2016 koulutusohjelmiin hyväksyttiin 39 uutta arkkitehtuurin opiskelijaa ja 22 uutta maisema-arkkitehtuurin opiskelijaa.

Arkkitehtuurin laitoksen opetuksen tavoite on kouluttaa arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin ammattilaisia, joilla on vahva taiteellinen ote ja hyvät tekniset valmiudet käytännön sun nittelutyöhön sekä laaja näkemys arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin alojen ominaispiirteistä, vaikutuksesta ja merkityksestä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Tavoitetta toteutetaan korostamalla käytännönläheisten suunnitteluharjoitusten roolia opetuksessa, sekä painottamalla innovatiivisuuden, osaamisen ja taiteen merkitystä arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin työn laadussa. Opetusministeriö nimesi Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston taiteen huippuyksiköksi vuosiksi 2001–2004. Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorio oli valtakunnallinen yliopistokoulutuksen laatuyksikkö Teknillisessä korkeakoulussa vuosina 2007–2009.

Arkkitehtuurin tutkinto-ohjelman opetusalat ovat arkkitehtuurin perusteet ja teoria, arkkitehtuurin historia, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu, rakennusoppi, rakennetekniikka, puurakentaminen, asuntoarkkitehtuuri ja julkiset rakennukset. Maisema-arkkitehtuurin opetusalat ovat maisemasuunnittelu, maisemarakentaminen, maisemansuojelu ja -hoito sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtuurin laitos on yksi Aalto-yliopiston kansainvälisimmistä laitoksista. Laitoksen International Architecture Program kokoaa vuosittain noin 40 ulkomaista vierasopiskelijaa Otaniemeen, ja vuosittain noin 20 arkkitehtiosaston opiskelijaa opiskelee ulkomailla. Arkkitehtuurin laitoksella on aktiivisesti ylläpidetyt vaihtosopimukset johtaviin eurooppalaisiin ja amerikkalaisiin arkkitehtikouluihin.

https://www.aalto.fi/fi/arkkitehtuurin-laitos

 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta

Oulu School of Architecture, on pohjoisen kasvukeskuksen vireä arkkitehtikoulu. Tiedekunnassa on rento ja lämminhenkinen tunnelma, ja kanssakäyminen opiskelijoiden ja opettajien kesken on välitöntä. Opiskelu perustuu paljolti henkilökohtaiseen ohjaukseen, ja tiedekunnassa kaikki tuntevatkin toisensa. Koulutusohjelma on monipuolinen ja opiskelijan omaa urasuuntautumista tukeva. Arkkitehdin tarvitsemia keskeisiä tietoja ja taitoja opiskellaan neljän oppiaineryhmän ohjauksessa, joiden opetusalat ovat arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu, nykyaikainen arkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu. Vuonna 2015 opintonsa aloitti noin 40 uutta arkkitehtiylioppilasta. Opiskelijat noudattavat kaksivaiheista arkkitehdin koulutusohjelmaa, johon sisältyy tekniikan kandidaatin välitutkinto. Maisterivaiheen opintosuuntia on kolme: rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja englanninkielinen Architectural Design. Koulutusohjelmasta valmistuneet arkkitehdit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Yhteisvalinnassa valittujen arkkitehtiopiskelijoiden lisäksi tiedekunnassa aloittaa vuosittain 5-10 kansainvälistä maisterivaiheen opiskelijaa. Kansainvälinen toiminta on muutoinkin vilkasta. Koulutusohjelmassa opiskelee vuosittain noin 20 ulkomaista vaihto-opiskelijaa ja noin 20 arkkitehtuurin koulutusohjelman opiskelijaa opiskelee vaihto-opiskelijana ulkomailla. Vastavalmistuneet oululaisarkkitehdit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin.

http://www.oulu.fi/arkkitehtuuri/

 

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö

Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö toimii Hervannan kampuksella tarjoten laajan valikoiman arkkitehtuurin alan opintoja niin suomen- kuin englanninkielelläkin. Tutkimus- ja opetusaloja ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, arkkitehtuurin historia, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennusoppi, rakennussuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria.

Opetuksen tavoitteena on antaa hyvät valmiudet käytännön arkkitehdin suunnittelutyöhön ja edellytykset toimia vaativissa kansallisissa ja kansainvälisissä arkkitehtuurin alan suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä antaa perusta mahdollisille jatko-opinnoille. Opinnot muodostuvat pääsääntöisesti luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Lisäksi käytännönläheiset erikoiskurssit, kotimaan ja ulkomaiden ekskursiot sekä opiskelijakilpailut rikastuttavat ja tukevat opiskelua.

Arkkitehtuurin opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on laadukasta, mukavaa ja välitöntä. Yli 60 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa takaavat kansainvälisen oppimisympäristön kotikampuksellakin, mutta suosittua on myös suorittaa osa opinnoista ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa. Arkkitehtuurin koulutusohjelma antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden, että laaja-alaisen tietämyksen rakennussuunnittelusta, yhdyskuntasuunnittelusta ja arkkitehtuurin historiasta ja teoriasta. Myös korjausrakentamisen osaaminen ja yhteistyö samassa tiedekunnassa toimivan rakennustekniikan yksikön kanssa on vahvaa.

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/arkkitehtuuri