Taustaelementti

Ennakko­tehtävät

Piirroksillinen maisemakuva
Taustalementti
Taustalemenetti

ENNAKKOTEHTÄVÄT 2022
Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteet

 

KOIRAN JA KALAN YSTÄVYYS

Ennakkotehtävät (pdf)

Uutisten loppukevennyksessä* kerrottiin koiran ja kalan välille kehittyneestä oudosta ystävyydestä. Päivittäin Frank-koira asettui laiturille odottamaan, että tuttu Bean-kala tulisi tervehtimään. Kala saapui paikalle hetken kuluttua ja siinä ne sitten katselivat toisiaan. Uutistoimittajalta jäi kuitenkin huomaamatta, että kala oli muutenkin erityinen. Bean-kala oli rakentanut laiturin tuntumaan, rantaveden poimuttuneelle hiekkapohjalle vedenalaisen pesän poikasilleen suojaksi petokaloilta. Pesätarpeina oli polkupyörän osia, kaksi rikkinäistä muoviämpäriä, tyhjä limsakori sekä sähköpotkulauta, jotka olivat paikoin peittyneet aaltojen tuomaan hiekkaan ja näkyivät osittain veden päällä. Veden yläpuoleltakin saattoi tunnistaa, mistä tarvikkeista Bean-kala oli pesänsä rakentanut.

*) Linkki videoon

 

Tehtävä A (vaakasuuntainen A3-arkki)

Kuvaa minkälaisena koira näki kalan pesän laiturilla maatessaan. Piirrä tai maalaa näkymä niin, että tehtävässä kuvatut pesätarpeet tai niiden osat ovat tunnistettavissa. Älä esitä kuvassa koiran heijastusta ja kalaa.

Valokuvaa tai skannaa työsi.

Tehtävä B (vaakasuuntainen A3-arkki)

Kuvaa miltä pesä näyttää ulkopuolelta kalan näkökulmasta sen uidessa pohjan tuntumassa kohti pesän sisäänkäyntiä. Piirrä tai maalaa näkymä pesästä niin, että pääosa tehtävässä kuvatuista pesätarpeista tai niiden osista on tunnistettavissa.

Valokuvaa tai skannaa työsi.

Tehtävä C (vaakasuuntainen A3-arkki)

Kuvaa miltä pesä näyttää sisäpuolelta. Piirrä tai maalaa kuva pesän sisältä nähtynä laiturirakenteiden suuntaan niin, että sisätilassa näkyvät pesänrakennusmateriaalit ovat tunnistettavissa.

Valokuvaa tai skannaa työsi.

 

TEHTÄVIEN A, B JA C TOTEUTUS (vaakasuuntainen A3-arkki)

Liitä tehtävät A, B ja C (yhteensä 3 kuvaa) yhdeksi kolmisivuiseksi pdf-tiedostoksi.
Lopullisen tiedoston resoluution tulisi olla noin 300 dpi (max. 600).

ARVIOINTIPERUSTEET

Tehtävä A. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luovaan tehtävän toteutukseen ja annettujen pesätarpeiden kiinnostavaan käyttöön pesän rakennusosina. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös piirustus- ja /tai maalaus- ja esitystaitoon.

Tehtävä B. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota taitoon kuvata pesärakennelman kolmiulotteisuutta sekä piirustus- ja /tai maalaus- ja esitystaitoon.

Tehtävä C. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kuvan tilalliseen syvyysvaikutelmaan, taitoon kuvata sisätilaa sekä piirustus- ja /tai maalaus- ja esitystaitoon.

 

PALAUTUSOHJEET

Ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti Opintopolkuun. Kaikille arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin hakeville avautuu hakulomakkeelle liitepyyntö ennakkotehtävistä. Ennakkotehtävät tulee kuvata ja/tai skannata ja tehdä niistä yksi kolmesivuinen pdf-muotoinen liitetiedosto. Tiedosto tulee nimetä muodossa sukunimi_etunimi.pdf. Suositeltava tiedoston koko on 1-100 Mt (Opintopolkuun ladattavien tiedostojen maksimikoko on 1.0 Gt). Hakija on vastuussa siitä, että hänen toimittamansa tiedosto on tarpeeksi laadukas arviointia varten.

Ennakkotehtävät tulee olla ladattuna ja hakemuksen lähetettynä hakuajan loppuun 30.3.2022 klo 15.00 mennessä (lähetyksen tulee olla valmis klo 14.59). Huomioithan, että hakuajan viimeisinä päivinä Opintopolussa voi olla ruuhkaa, mikä voi vaikuttaa järjestelmän kantokykyyn. On suositeltavaa, että lataat ennakkotehtävät hyvissä ajoin, jotta tehtävät varmasti latautuvat ennen hakuajan päättymistä.

Valintakollegio arvioi ennakkotehtävät anonyymisti, joten älä kirjoita kuviin nimeäsi; nimen kirjoittaminen näkyville tehtävään voi johtaa ennakkotehtävien hylkäämiseen. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty eikä ennakkotehtävistä anneta palautetta.

Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti. Yliopiston henkilökunta ei tarkenna tehtäviä tai anna lisäohjeistusta tehtäviin liittyen.