Taustaelementti

Ennakko­tehtävät

Piirroksillinen maisemakuva
Taustalementti
Taustalemenetti

ENNAKKOTEHTÄVÄT 2021
Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteet

OUTOLINNUN PESÄ (tulosta pdf)

Maassamme on tavattu täysi uusi lintulaji, jolle sen erikoisuuden vuoksi on annettu nimeksi Outolintu (Outox lintux). Lintu on äärimmäisen arka, eikä sitä ole osattu havainnoista kuvailla ulkonäöltään tai kooltaan. Outo se kuitenkin on.

Linnun pesiä on kuitenkin löydetty. Sen on todettu rakentavan pesänsä löytämistään luontoon heitetyistä materiaaleista, joita se kykenee ilmeisesti syljellään liimaamalla ja nokallaan niittaamalla kiinnittämään toisiinsa. Pesässä on linnun kokoon nähden iso sisätila, johon on lentoaukkoja useasta suunnasta sekä muutama kurkistusaukko.

Tehtävä A (kolme vaakasuuntaista A3 -kokoista arkkia)

Suunnittele ja toteuta Outolinnun pesä kotona kertyvästä kierrätettävästä materiaalista. Pesän koko on vapaasti valittavissa.

Kuvaa pesän rakentuminen kolmella valokuvalla seuraavasti:

  1. Asettele pesän materiaalit, noin 10-50 kappaletta, valokuvaustasolle siten että ne voidaan tunnistaa ja valokuvaa ne annetun ohjeen mukaisesti.
  2. Rakenna noin puolet pesästä ja valokuvaa se annetun ohjeen mukaisesti.
  3. Valokuvaa valmis pesä valaistuna annetun ohjeen mukaisesti.

Jokainen valokuva sijoitetaan omalle vaakasuuntaiselle A3-kokoiselle arkilleen.

Tehtävä B (yksi vaakasuuntainen A3 -kokoinen arkki)

Kuvittele, että Outolintu on muuttanut rakentamaasi pesään oman koti-ikkunasi ulkopuolelle, esimerkiksi parvekkeelle, puuhun tms. Piirrä ja/tai maalaa ikkunastasi avautuva näkymä siten, että pesän lisäksi kuvassa näkyy myös hieman ikkunastasi avautuvaa näkymää. Pesä tulee kuvata eri suunnasta kuin tehtävässä A kohdassa 3. Valokuvaa tai skannaa työsi.

Tehtävä C (yksi vaakasuuntainen A3 -kokoinen arkki)

Piirrä ja/tai maalaa iltanäkymä, jonka ulkona pesässään oleva outolintu näkee katsellessaan ikkunasta sisälle kotiisi. Kuvassa tulee näkyä myös pesän sisäosia. Valokuvaa tai skannaa työsi.

Tehtävien A, B ja C toteutus (yhteensä viisi A3-kokoista arkkia)

Liitä tehtävät A, B ja C, yhteensä viisi kuvaa yhdeksi viisisivuiseksi pdf-tiedostoksi. Kuvien digitaalinen muokkaaminen on sallittua. Lopullisen kuvan resoluution tulee olla noin 300 dpi (max. 600 dpi).

Ohje

Kuvausohje tehtävään A
Valokuvaa pesä ohjeen mukaan mustaa taustaa vasten


Arviointiperusteet

A. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luovaan tehtävän ratkaisuun, pesän rakenteen kiinnostavuuteen ja siisteyteen sekä kierrätysmateriaalin monipuoliseen käyttöön.

B. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota näkymän tilalliseen syvyysvaikutelmaan sekä piirustus- ja/tai maalaus- ja esitystaitoon.

C. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota pesän tilalliseen syvyysvaikutelmaan ja sisätilojen kuvaamistaitoon.

 

PALAUTUSOHJEET

Ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti Opintopolkuun. Kaikille arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin hakeville avautuu hakulomakkeelle liitepyyntö ennakkotehtävistä.

Ennakkotehtävät tulee kuvata ja/tai skannata ja tehdä niistä yksi viisisivuinen pdf-muotoinen liitetiedosto. Tiedosto tulee nimetä muodossa sukunimi_etunimi.pdf. Suositeltava tiedoston koko on 1-100 Mt (Opintopolkuun ladattavien tiedostojen maksimikoko on 1.0 Gt). Hakija on vastuussa siitä, että hänen toimittamansa tiedosto on tarpeeksi laadukas arviointia varten.

Ennakkotehtävät tulee olla ladattuna ja hakemuksen lähetettynä hakuajan loppuun 31.3.2021 klo 15.00 mennessä (lähetyksen tulee olla valmis klo 14.59). Huomioitavaa on, että hakuajan viimeisinä päivinä Opintopolussa voi olla ruuhkaa, mikä voi vaikuttaa järjestelmän kantokykyyn. On suositeltavaa, että ennakkotehtävät ladataan hyvissä ajoin, jotta tehtävät varmasti latautuvat ennen hakuajan päättymistä.

Valintakollegio arvioi ennakkotehtävät anonyymisti, joten kuviin ei saa kirjoittaa nimeä. Nimen kirjoittaminen näkyville tehtävään voi johtaa ennakkotehtävien hylkäämiseen. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Ennakkotehtävät tulee laatia itsenäisesti.

Yliopiston henkilökunta ei tarkenna tehtäviä tai anna lisäohjeistusta tehtäviin liittyen.