Haluan arkkitehdiksi

Vaadittavat tiedot

Matematiikan kokeessa vaaditaan lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot. Tällöin ei edellytetä pitkän oppimäärän suorittamista vaan siihen sisältyvien tietojen hallintaa.

Piirustus- ja suunnittelukokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Luonnontieteen kokeen tarkoituksena on arvioida maisema- arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkivien luonnontieteen perustuntemusta sekä kykyä soveltaa hallitsemiaan tietoja. Luonnontieteen koe perustuu
ukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798).