Haluan diplomi-insinööriksi

Valinta alku- ja koepisteiden perusteella

Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista alkupistevalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on viimeistä vuonna 2019 suoritettu ylioppilas-, IB-, EB- tai RP-/DIA-tutkinto sekä seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on osallistuttava DI-valintakokeeseen ja saatava matematiikan osiosta vähintään 6/18 pistettä (yliopistoilla on mahdollisuus poiketa tästä kynnysehdosta, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin hakukohteessa).

 

Alkupisteet määräytyvät valinnassa seuraavasti:

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto):

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

 

Ylioppilastutkinnon arvosana  L E M C B A
Matematiikka, pitkä 7 6 5 4 3 2
Fysiikka 5 4 3 2 1  
Kemia 5 4 3 2 1  
Biologia  4 3 2 1    
Äidinkieli (myös S2-/R2-kieli*) 5 4 3 2 1  
Matematiikka, lyhyt 3 2 1      
2. kotimainen kieli, pitkä 4 3 2 1    
Vieras kieli, pitkä 4 3 2 1    
Muut reaaliaineet 3 2 1      
2. kotimainen kieli, keskipitkä 2 1        
Vieras kieli, lyhyt 2 1        
Vanha reaalikoe (ennen vuotta 2006) 6 5 4 3 2 1

*Suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä (S2-/R2-kieli ei välttämättä täytä yliopiston asettamia vaatimuksia suomen- tai ruotsinkielen taidosta, tarkista aina kielitaitovaatimukset hakukohteen yliopistosta).

KV-ylioppistutkintojen pisteytys 
Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
EB 9-10 8,0 - 8,95 7,0 - 7,95 6,0 - 6,95 5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
EB, matematiikka 9,5 - 10 8,50 - 9,45 7,0 - 8,45 6,0 - 6,95 5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 13 - 15 10 - 12 8 - 9 7 5 - 6 4

 

Valintapisteet

Maksimikoepistemäärä on 36. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 10/9, jolloin maksimi valintapistemäärä on 40. 

ALKU- JA KOEPISTEET  
Alkupisteet 26

Koepisteet valintapisteiinä

40
Yhteensä  66