Ansökan och ansökningsmål

2018 kvoter

  Kvot Andelen som väljs på basis av begynnelsepoäng Kvot för förstagågnssökande
Aalto-universitetet (kvoterna bekräftas senare)      
Arkitektur 40 - 30 %
Automations- och informationsteknologi 95 25 70 %
Bioinformationsteknologi 75 20 70 %
Datateknik 105 21 70 %
Den byggda miljön 45 13 70 %
Elektronik och elektroteknik 100 25 70 %
Energi- och miljöteknik 95 30 70 %
Kemi-, bio- och materialteknik 160 50 70 %
Landskapsarkitektur 22  - 30 %
Maskin- och byggnadsteknik 150 45 70 %
Produktionsekonomi 45 10 70 %
Teknisk fysik och matematik 70 25 70 %
Tammerfors tekniska universitet      
Arkitektur 45  - 30 %
Automationsteknik 60 30 60 %
Bioteknik 28 8 60 %
Byggnadsteknik 105 53 60 %
Dataledarskap 50 20 60 %
Datateknik 100 50 60 %
DI-lärarutbildningen för matematiska ämnen 28 8 60 %
Elektroteknik 95 48 60 %
Maskinteknik 95 48 60 %
Materialteknik 45 23 60 %
Miljö- och energiteknik 45 18 60 %
Produktionsekonomi 55 22 60 %
Teknisk-naturvetenskaplig 28 8 60 %
Villmanstrands tekniska universitet      
Beräkningsvetenskap och analytik 20 10 60 %
Datateknik 25 12 60 %
Elektroteknik 55 27 60 %
Energiteknik 60 30 60 %
Kemiteknik 35 17 60 %
Maskinteknik 50 25 60 %
Miljöteknik 30 15 60 %
Produktionsekonomi 55 27 60 %
Uleåborgs universitet      
Arkitektur 40  - 50 %
Datateknik 55 17 70 %
Elektronik och telekommunikationsteknik 55 17 70 %
Gruv- och anrikningsteknik 30 15 70 %
Maskinteknik 105 53 70 %
Miljöteknik 45 23 70 %
Processteknik 70 35 70 %
Produktionsekonomi 40 20 70 %
Åbo Akademi      
Utbildningslinjen för informationsteknologi 18 9 60 %

Kemi- och processteknik

43 22 60 %
Åbo universitet      
Bioteknik 15 3 ingen kvot
Datateknik 50 20 50 %
Vasa universitet      
Energi- och informationsteknik  80 40 70 %