Ansökan och ansökningsmål

Ansökningsbehörighet

Sökande som hör till någon av följande grupper kan ansöka om en studieplats i diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning:  

Intyg över kunskap i det finska eller svenska språket kan vid behov krävas av den sökande. Närmare information får direkt från respektive universitet.

Av sökande till Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska.   

För sökande som avlägger IB- eller EB-examen antagningen är villkorlig tills relevanta bilagor skickats in till Aalto-universitetets ansökninsservice (senast 13.7.2018 kl. 15.00).

*Ändring i universitets lag gällande ansökningsbehörighet har trätt i kraft 1.1.2018 och (631/1998) har ersatts med (531/2017).

Kvot för förstagångssökande

I antagning 2018 har en del av platserna reserverats för de som söker sin första högskoleplats. I antagning 2018 räknas de sökande som förstagångssökande som har tagit emot en studieplats som leder till högskoleexamen från en utbildning, som har börjat våren 2014 eller tidigare, ifall de inte tidigare har avklarat en högskoleexamen.

I diplomingenjörsutbildningar har minst 60 % av nybörjarplatserna reserverats för förstagångssökande, i arkitektutbildningarna minst 30 % av nybörjarplatserna. Ansökningsalternativ med en liten kvot (15 eller färre) har inte en skild kvot för förstagångssökande.

DIA-gemensamma antagningens kvoter 2018 (uppdateras senare)

Mer information om förstagångssökande