Ansökan och ansökningsmål

Ansökningsbehörighet

Sökande som hör till någon av följande grupper kan ansöka om en studieplats i diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning:  

Intyg över kunskap i det finska eller svenska språket kan vid behov krävas av den sökande. Närmare information får direkt från respektive universitet.

Av sökande till Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska.   

För sökande som avlägger IB- eller EB-examen antagningen är villkorlig tills relevanta bilagor skickats in till Aalto-universitetets ansökninsservice (senast 13.7.2018 kl. 15.00).

*Ändring i universitets lag gällande ansökningsbehörighet har trätt i kraft 1.1.2018 och (631/1998) har ersatts med (531/2017).

Kvot för förstagångssökande

I antagning 2018 har en del av platserna reserverats för de som söker sin första högskoleplats.

Du är förstagångssökande om_

  • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland, och
  • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare

I diplomingenjörsutbildningar har minst 60 % av nybörjarplatserna reserverats för förstagångssökande, i arkitektutbildningarna minst 30 % av nybörjarplatserna. Ansökningsalternativ med en liten kvot (15 eller färre) har inte en skild kvot för förstagångssökande.

DIA-gemensamma antagningens kvoter 2018.

Mer information om förstagångssökande