Ansökan och ansökningsmål

Särskilda bestämmelser för Åbo Akademi

Sökande till Åbo Akademis DI-ansökningsalternativ som inte har fått sin skolutbildning på svenska ska uppvisa att de har förmåga att studera på svenska ifall de inte har goda kunskaper i svenska.

Sökande anses ha svenska som skolutbildningsspråk om de har avlagt studentexamen med godkänt vitsord i svenska som modersmål eller alternativt om de har godkänt vitsord i svenskasom modersmål på grundskolans avgångsbetyg. Sökande har också goda kunskaper i svenska om han eller hon har avlagt en högskoleexamen där undervisningsspråket är svenska och för examen avlagt lärdomsprov och mognadsprov på svenska, eller har fått goda kunskaper i statens språkexamen (s.k. lilla språkprovet) i svenska. Närmare information finns på adressen www.abo.fi/sok.

Sökande som inte har ovan nämnda kunskaper i svenska bör delta i Åbo Akademis språkprov och i det uppnå minst 100 poäng. Information om språkprovet hittar du här. Sökande är befriad från språkprovet om han eller hon i studentskrivningarna har avlagt svenska på modersmålsnivå eller har fått minst vitsordet eximia cum laude approbatur i medellång kurs i svenska eller minst vitsordet magna cum laude approbatur i lång kurs i svenska. 

Sökande som blivit godkända i Åbo Akademis språkprov under åren 2008-2017 är befriade från språkprovet och bör bifoga en kopia av intyget över godkänt prov till ansökan.