Ansökningsmål

Ansökningsmål

Aalto-universitetet

I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskaper, högskola för kemiteknik, högskola för teknikvetenskaper, högskola för elektroteknik och högskola för konst, design och arkitektur. Dessa högskolor ligger i Otnäs i Esbo. Aalto-universitetet har 12 000 grundexamensstuderande och nästan 2 500 forskarstuderande. Årligen antas cirka 1 200 nya studerande till det tekniska utbildningsområdet.

undefined

Bli studerande vid Aalto-universitetet (undervisningsspråk finska och svenska) 

Arkitektur
Automations- och informationsteknologi
Bioinformationsteknologi
Datateknik
Den byggda miljön
Elektronik och elektroteknik
Energi- och miljöteknik
Kemi teknik
Landskapsarkitektur
Maskin- och byggnadsteknik
Produktionsekonomi
Teknisk fysik och matematik

Tammerfors universitet

Vid Tammerfors tekniska universitet (TTU) i Hervanta i Tammerfors är det möjligt att avlägga examen inom 12 olika utbildningsområden. Universitetet har cirka 10 500 grundexamensstuderande och cirka 2 000 forskarstuderande. Årligen inleder cirka 1 300 nya studerande sina studier vid universitetet.

Bli studerande vid Tammerfors universitet

Tammerfors universitet

Bli studerande vid Tammerfors universitet (undervisningsspråk finska)

Arkkitehtuuri
Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Rakennustekniikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

LUT-universitet

Villmanstrands tekniska universitet (LUT) är ett universitet för teknik och ekonomi, där examen kan avläggas inom åtta utbildningsområden. Universitetet har cirka 5 000 grundexamensstuderande och cirka 500 forskarstuderande. Årligen antas cirka 700 nya studerande till diplomingenjörsutbildningarna.

undefined

Bli studerande vid LUT-universitet (undervisningsspråk finska)

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka

Uleåborgs universitet

I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar Uleåborgs universitets Tekniska fakultet, fakulteten för data- och elektroteknik, fakulteten för arkitektur och fakulteten för gruvbranschen.

Fakulteten för arkitektur och fakulteten för gruvbranschen ligger i Uleåborgs centrum, medan de andra finns på Linnanmaas universitetskampus. Vid de tekniska fakulteterna studerar cirka 3000 studerande och årligen antas cirka 450 nya studerande.

undefined

Bli studerande vid Uleåborgs universitet (undervisningsspråk finska)

Arkkitehtuuri
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka

Åbo Akademi

Åbo Akademi som ligger i Åbo centrum har två ansökningsalternativ med i den gemensamma antagningen. De tekniska ämnena har cirka 650 grundexamensstuderande och 130 forskarstuderande. Årligen antas ungefär 100 nya studerande.

undefined

Bli studerande vid Åbo akademi (undervisningsspråk svenska)

Utbildningslinjen för informationsteknologi
Kemi- och processteknik

Åbo universitet

Åbo universitets fakulteten för naturvetenskaper och teknik har cirka 4 000 studerande och årligen antas över 500 nya studerande. Det finns två utbildningsprogram som leder till diplomingenjörsexamen. Fakulteten ligger i Åbo centrum.

undefined

Bli studerande vid Åbo universitet (undervisningsspråk finska)

Biotekniikka
Tietotekniikka

Vasa universitet

Vid tekniska fakulteten (fr.o.m. 1.1.2018 Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö) vid Vasa universitet studerar 1000 studerande och årligen antas cirka 200 nya studerande. I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar utbildningsprogrammet för Energi- och informationsteknik. Universitetets havsnära kampus ligger på Brändö, nära Vasa centrum.

undefined

Bli studerande vid Vasa universitet (undervisningsspråk finska)

Automaatio- ja tietotekniikka
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous