Ansökningsmål

2019 kvoter

Undervisningsspråk är svenska i de utbildningar vars namn är på svenska i listan nedan.

 

Universitet

Kvot Andelen som väljs på basis av begynnelsepoäng Kvot för förstagågnssökande
Aalto-universitetet
     
Arkitektur 45 - 50 %
Automations- och informationsteknologi 100 25 70 %
Bioinformationsteknologi 75 20 70 %
Datateknik 105 21 70 %
Den byggda miljön 45 23 70 %
Elektronik och elektroteknik 100 25 70 %
Energi- och miljöteknik 95 47 70 %
Kemi teknik 160 60 70 %
Landskapsarkitektur 25  - 50 %
Maskin- och byggnadsteknik 150 75 70 %
Produktionsekonomi 45 9 70 %
Teknisk fysik och matematik 70 35 70 %
       
Tammerfors universitet      
Arkkitehtuuri 45  - 30 %
Automaatiotekniikka 60 30 60 %
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka 40 40 60 %
Konetekniikka 95 48 60 %
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus 28 13 60 %
Materiaalitekniikka 45 23 60 %
Rakennustekniikka 105 53 60 %
Sähkötekniikka 100 50 60 %
Teknis-luonnontieteellinen 28 13 60 %
Tietojohtaminen 50 20 60 %
Tietotekniikka 150 75 60 %
tuotantotalous 55 22 60 %
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka 45 23 60 %
       
LUT-universitet      
Energiatekniikka 60 30 60 %
Kemiantekniikka 35 18 60 %
Konetekniikka 50 25 60 %
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka 20 10 60 %
Sähkötekniikka 55 28 60 %
Tietotekniikka 50 25 60 %
Tuotantotalous 55 28 60 %
Ympäristötekniikka 30 15 60 %
       
Uleåborgs universitet      
Arkitehtuuri 40  - 50 %
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka 60 30 70 %
Konetekniikka 90 45 70 %
Prosessitekniikka 70 35 70 %
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 45 23 70 %
Tietotekniikka 60 24 70 %
Tuotantotalous 40 20 70 %
Ympäristötekniikka 45 23 70 %
       
Åbo Akademi      
Utbildningslinjen för informationsteknologi 19 9 60 %

Kemi- och processteknik

45 22 60 %
       
Åbo universitet      
Biotekniikka 15 3 ingen kvot
Tietotekniikka 70 20 50 %
       
Vasa universitet      
Automaatio- ja tietotekniikka 30 15  
Sähkö- ja energiatekniikka  30 15  
Tuotantotalous 20 10 70 %