Ansökningsmål

Anhållan om specialarrangemang

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande.

T.ex. sökande som har läs- och skrivsvårigheter kan få tilläggstid för urvalsprovet. Tilläggstid kan beviljas för matematikprovet i arkitekturutbildningens ansökningsalternativ och för provet i naturvetenskap i landskapsarkitekturutbildningens ansökningsalternativ och för diplomingenjörsutbildningens urvalsprov. Tilläggstid beviljas inte för tecknings- och planeringsproven för arkitekturutbildningens ansökningsalternativ.

 

 I anhållan bör framgå vilka specialarrangemang som behövs och på vilka grunder. Kopior på intyg (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller dyslexi-intyg) du hänvisar till bör bifogas din ansökan. Den som anhåller om tilläggstid i urvalsprovet på grund av dyslexi bör till sin anhållan bifoga ett utlåtande av en behörig speciallärare, en psykolog med specialkun-skap om läs- och skrivsvårigheter, en talterapeut eller en specialiserad läkare (exempelvis på barnneuro-logi, neurologi eller foniatri). Vidare skall sökande till sin anhållan gärna bifoga studentexamensnämnden motsvarande beslut, ifall ett sådant finns.

 

Vänligen observera att utlåtanden man fått på grund av dyslexi i huvudsak får vara högst 5 (fem) år gamla. De utlåtanden som berör inlärningssvårigheter, sjukdom eller funktionsnedsättning får vara högst 5 (fem) år gamla. Äldre utlåtanden kan beaktas i vissa fall när inlärningssvårigheten, sjukdomen eller funktions-nedsättningen anses vara mera beständig. Hur länge övriga utlåtanden är i kraft avgörs från fall till fall. Vänligen skicka inte originalintyg eller -utlåtanden, men var beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originalet i samband med att du inleder studierna, ifall du blir antagen till utbildningen.

För sökande som tjänstgör i fredsbevarande styrkor kan urvalsproven ordnas utomlands ifall de kan ordnas samtidigt som proven i Finland och kan övervakas inom tjänsten.

Anhållan om specialarrangemang ska lämnas in senast 10.4.2019 kl. 15.00 (ansökningar görs elektroniskt på denna sida, blanketten öppnas 20.3.2019 kl. 8.00).

 

Sökande informeras per epost om beviljade specialarrangemang före urvalsproven.

 

Sök specialarrangemang