Ansökningsmål

Ansökningsbehörighet

 

Sökande som hör till någon av följande grupper kan ansöka om en studieplats i diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning:  

  • Sökande som har avlagt finsk studentexamen eller som deltar i studentskrivningarna våren 2019 och avlägger studentexamen senast1.6.2019 och får betyg. 
  • Sökande som avlägger EuropeanBaccalaureate - eller International Baccalaureate- examen senast våren 2019.
  • Reifeprüfung -/Deutsches Internationale Abitur -examen i Finland senast våren 2019
  • Sökande som inte har studentexamen men har avlagt en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017). Examen bör avläggas senast 1.6.2019. Sökande som har avlagt någon av ovan nämnda examina och dessutom är student betraktas som student.
  • Sökandemedutländsk högskolebehörighet (Ett nordiskt avtal gäller de sökande som har nordisk högskolebehörighet http://www.norden.org/sv/om-samarbejdet-1/nordiska-avtal/nordiska-avtal/utbildning-och-forskning/oeverenskommelse-mellan-danmark-finland-island-norge-och-sverige-om-tilltraede-till-hoegre-utbildning)  
  • Sökande som har avlagt AICE-examen i Finland.

Den sökande kan förutsättas att bevisa språkkunskap (i finska eller svenska beroende på universitet).

Universiteten följer huvudsakligen de rekommenderade gemensamma urvalsgrunderna för spåkkrav, men den sökande bör kontrollera med universitetet ifråga vilka språkkrav som gäller och vid behov leverera intyg över språkkunskaper på det sätt som varje universitet kräver.

Av sökande till Åbo Akademi krävs språklig behörighet i svenska.
Mer information finns på Åbo Akademis
webbplats

 

Kvot för förstagångssökande

Från och med 2016 måste högskolorna enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

Du är förstagångssökande om:

  • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland, och
  • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare

I diplomingenjörsutbildningar har minst 60 % av nybörjarplatserna reserverats för förstagångssökande, i arkitektutbildningarna minst 30 % av nybörjarplatserna. Ansökningsalternativ med en liten kvot (15 eller färre) har inte en skild kvot för förstagångssökande.

DIA-gemensamma antagningens kvoter 2019.

Mer information om förstagångssökande

 

Behörighet av sökande med flyktingstatus

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande i Finland, och du inte kan bevisa din högskolebehörighet med dokument, kan du bli kallad till DIA-gemensamma antagningens urvalsprov. Du måste lämna in en pålitlig utredning om examen som visar behörighet och en tilläggsutredning om varför dokumenten inte finns tillhanda och ett myndighetsbeslut över din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller intyg över anhängig ansökan för asyl). Huruvida du är behörig avgörs på basis av utredningen.

Beakta, att du måste också fylla i en ansökan i den gemensamma ansökan till högskolor och kontakta oss i epostadressen ansokningsservice@aalto.fi före den gemensamma ansökans ansökningstid går ut d. 3.4.2019 kl. 15.00.  Dokument som krävs skall levereras senast d. 10.4.2019 kl. 15.00. Din behörighet behandlas efter vi har mottagit din ansökan samt krävda dokument inom de utsatta tiderna.  

För mera information, var god och kontakta ansokningsservice@aalto.fi.