Ansökningsmål

Bilagor

BILAGOR SOM KRÄVS


De sökande behöver inte bifoga kopior av sina betyg till ansökningen, med vissa undantag.
Alla bilagor bifogas direkt till ansökningsblanketten i Studieinfo.

  • Sökande som avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, ska leverera en kopia av studentexamensbetyget senast 10.4.2019 kl. 15.00.
  • Sökande, som inte är studenter, men har avlagt en minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande studier, ska leverera en kopia av examensbetyget samt eventuella bilagor för den yrkesinriktade utbildningen senast 10.4.2019 kl. 15.00.
  • Sökande som under våren 2019 avlägger yrkesinriktad grundexamen ska leverera en kopia av examensbetyget samt eventuella bilagor senast 6.6.2019 kl. 15.00.
  • Sökande som har avlagt EB- eller IB-examen före 2019 eller har avlagt RP-/DIA-examen 2019 eller tidigare ska leverera en kopia av examensbetyget senast 10.4.2019 kl. 15.00.
  • Sökande som avlägger IB- eller EB-examen under sommaren 2019 ska leverera en kopia av de preliminära vitsorden (predicted grades eller anmälan över preliminära vitsord) senast 10.4.2019 kl. 15.00. De slutliga vitsorden ska vara levereras senast 12.7.2019 kl. 15.00.
  • Sökande med utländsk högskolebehörighet ska leverera en kopia av examensbetyget senast 10.4.2019 kl. 15.00.
  • Sökande som med utländsk högskolebehörighet som avlägger examen under sommaren 2019 ska leverera en kopia av senast betyg senast 10.4.2019 kl. 15.00. En kopia av slutliga examensbetyget ska levereras senast 12.7.2019 kl. 15.00.

Alla bilagor bör finnas till hands på finska, svenska eller engelska. Om de ursprungliga examensintygen inte ges ut på finska, svenska eller engelska, ska den sökande skicka in officiella översättningar. En officiell översättning är skriven antingen av den skola som gett ut dokumentet ifråga eller av en officiell, auktoriserad översättare. Översättningarna ska vara i original eller kopior. Enbart översättningen räcker inte utan den sökande bör också skicka in kopior av de ursprungliga examensintygen.

Det är viktigt att alla punkter i ansökningen ifylls tydligt och omsorgsfullt. En felaktigt ifylld ansökankan leda till att den sökande utesluts ur urvalsprocessen eller att ett eventuellt antagningsbeslut återtas. Sökande måste kontrollera att ansökan har sparats i systemet enligt Studieinfos anvisningar. En e-postanmälan skickas åt den sökande få ansökan har sparats.

Postadress

Aalto-universitetet
Ansökningsservice
PB 11110
00076 AALTO

Besökadress

Aalto-universitetet
Ansökningsservice
Otsvängen 1F, rum Y198
02150 Esbo