Ansökningsmål

Konvertering av vitsorden från IB-, EB- och RP-/DIA-examina till studentexamensvitsord

Beräkning av begynnelsepoäng för DI-ansökningsmål
Beräkning av begynnelsepoäng för ansökningsmål i arkitektur

Konvertering av vitsorden från EB-examen och poängsättning

 

Vitsord på studentexamensbetyget

L

E

M

C

B

A

EB, matematik

9,5-10

8,50-9,45

7,0-8,45

6,0-6,95

5,0-5,95

4,0-4,95

EB

9-10

8,0-8,95

7,0-7,95

6,0-6,95

5,0-5,95

4,0-4,95

 

EB-examens ämnen

Studentexamensbetyget

1. språket (L1)

Modersmål

3. språket (L 3)

2:a inhemska språket, långt

2. språket (L 2)

Främmande språk, lång

4. språket (L4)

Främmande språk, kort

Filosofi

Övriga realämnen

Historia-geografi

Övriga realämnen

Historia

Övriga realämnen

Geografi

Övriga realämnen

Sociologi

Övriga realämnen

Religionsvetenskap

Övriga realämnen

Biologi

Biologi

Fysik

Fysik

Kemi

Kemi

Matematik, Standard level (5 timmar)

Matematik, lång

Matematik, Elementary level (3 timmar)

Matematik, kort

 

Konvertering av vitsorden från IB-examen och poängsättning

Vid beräkning av begynnelsepoäng beaktas endast ämnen som hör till ämnesgrupp 1-5. Ämnesgrupp 6 som består av konstnärliga ämnen beaktas inte.

 

Vitsord på studentexamensbetyget

L

E

M

C

B

A

IB-examen

7

6

5

4

3

2

 

IB-examens ämnen

Studentexamensbetyget

Ämnesgrupp 1: elevens modersmål

 

A-språk – Elevens bästa språk, ofta modersmålet

Modersmål

Ämnesgrupp 2: annat språk

 

Nivå B (HL)

2:a inhemska språket, lång

Nivå B (SL)  

Främmande språk, långt

Nivå ab initio (SL)

Främmande språk, kort

Ämnesgrupp 3: samhällsvetenskapliga ämnen

 

Historia

Övriga realämnen

Ekonomi

Övriga realämnen

Världspolitik

Övriga realämnen

Ämnesgrupp 4: naturvetenskapliga ämnen

 

Biologi

Biologi

Fysik

Fysik

Kemi

Kemi

Ämnesgrupp 5: matematik

 

Matematik HL & SL

Matematik, lång

Mathematical studies

Matematik, kort

 

Konvertering av vitsorden från RP-/DIA-examen och poängsättning 

 

Poäng som ges från Reifeprüfung -examen konverteras genom att dividera poäng från "Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" med fyra (tex. 48/4 = 12 = E). (Eller på samma sätt som i punkt II. Leistungen in der Abiturprüfung). Eftersom det bara finns 4 ämnen i punkt II. Leistungen in der Reifeprüfung, men vid beräkning av begynnelsepoäng beaktas 5 ämnen, ges sökande begynnelsepoängs av ett ämne till (bästa medeltalet).

 

Vitsord på studentexamensbetyget L E M C B A
RP-/DIA-examen 13 - 15 10 - 12 8 - 9 7 - 8 5 - 6 4

 

RP-examens ämnen

Studentexamensbetyget

Muttersprachliches Niveau

Modersmål

Andra språket

Modersmål

A-språk

Främmande språk, lång

B1-, B2- och B3-språk

Främmande språk, kort

Biologi

Biologi

Fysik

Fysik

Kemi

Kemi

Övriga ämnen

Övriga realämnen

Matematik, lång

Matematik, lång

Matematik

Matematik, kort