Antagningen förnyas

Ofta ställda frågor

När träder ändringarna i kraft?

Ändringarna träder i kraft i samband med antagningen år 2020. Universiteten fastställer ändringarna i antagningsgrunderna för år 2020 som publiceras i Studieinfo senast hösten 2019. I antagningen år 2019 sker inga betydande ändringar.

Hur vet jag om jag ska delta i matematikprovet?

Ansökningsservicen kontrollerar huruvida du uppfyller tröskelkriteriet och informerar dig om saken före matematikprovet. Om du är osäker på huruvida vitsordet på ditt studentexamensbetyg uppfyller tröskelkriteriet lönar det sig att förbereda sig på att delta i matematikprovet.

Hur vet jag om jag ska delta i provet i naturvetenskap?

Provet i naturvetenskap berör endast sökande till landskapsarkitektur. Kontrollera vilka tröskelkriterier som gäller för landskapsarkitektur. Om du har avklarat studentprovet i geografi med minst vitsordet M behöver du inte delta i provet i naturvetenskap. Ansökningsservicen kontrollerar huruvida du uppfyller tröskelkriteriet och informerar dig om saken före provet i naturvetenskap. Om du är osäker på huruvida vitsordet på ditt studentbetyg uppfyller tröskelkriteriet lönar det sig att förbereda sig på att delta i provet i naturvetenskap.

Ska jag lämna in förhandsuppgifterna?

Förhandsuppgifterna är obligatoriska för alla sökande. Förhandsuppgifterna ska alltid lämnas in, och en del sökande gallras bort utgående från förhandsuppgifterna.

Kan jag bli antagen på basis av betyg och provpoäng om jag har skrivit andra ämnen men inte matematik?

Du kan bli antagen förutsatt att du visar dina kunskaper i matematik genom att delta i provet i arkitektmatematik. I antagningen på basis av betyg och provpoäng får du då poäng för modersmålet och de tre övriga ämnen som ger bäst poäng.

Kan man få poäng för det gamla realprovet?

Nej. Den poängsättning som används i antagningen på basis av betyg och provpoäng följer de nya rekommendationerna för poängsättning i antagning av studerande. I poängsättningstabellen ingår inte det gamla realprovet.

Hur poängsätts IB-, EB- och RP/DIA-examina i antagningen på basis av betyg och provpoäng?

För EB-, IB- och RP/DIA-examinas del iakttas gällande rekommendationer för antagning av studerande. De nivåer som krävs för de ämnen som poängsätts i antagningen till arkitektur finns i en separat konverteringstabell.

Alla ämnen ingår inte i tabellen. Hur poängsätts de ämnen som saknas i tabellen?

I antagningen på basis av betyg och provpoäng till ansökningsalternativen för arkitektur beaktas inte religion, livsåskådningskunskap, hälsokunskap eller korta lärokurser i språk i poängsättningen.

Baserar sig provet i arkitektmatematik på gymnasiets korta eller långa lärokurs i matematik? Klarar man sig på kort matematik i provet i arkitektmatematik?

Matematikprovet baserar sig på den långa lärokursen i matematik, men för att uppfylla tröskelkriteriet räcker det med kunskaper som motsvarar den korta lärokursen i matematik. Kom ihåg att kontrollera tröskelkriteriet för matematik: om du uppfyller kriteriet behöver du inte delta i matematikprovet.

Är ett gymnasiediplom i bildkonst till fördel i antagningen till arkitektur?

Ett gymnasiediplom i bildkonst ger inga poäng i antagningen. Avläggande av diplomet kan dock ge färdigheter som är till nytta i tecknings- och planeringsprovet.