Antagningen förnyas

Ofta ställda frågor

Jag söker år 2019. Hur ges poängen för studentexamen?

Betygsantagningens poängsättning ändrar inte ännu år 2019. Poängsättningen för betyg är likadan år 2019 som år 2018. Du hittar poängtabellerna på den gemensamma DIA-antagningens webbsidor:
https://dia.fi/hemsida/jag-vill-bli-diplomingenjoer/antagning-paa-basis-av-begynnelsepoaeng/

Jag söker år 2019. Kan jag bli vald på basis av betyg till mitt tredje ansökningsalternativ?

Det kan du inte. I antagningen 2019 kan man endast bli antagen till sitt första DIA-antagningsmål. Begränsningen till endast första ansökningsmålet faller bort från betygsantagningen vid antagningen år 2020.

Varför syns inte andra realämnen än fysikens och kemins poäng i år 2020:s tabell med betygspoäng?

I den gemensamma DIA-antagningen har man bestämt att man i betygsantagningen inte ger poäng för andra realämnen än fysik och kemi.

Om jag har skrivit både fysik och kemi, får jag vid betygspoängsättningen år 2020 poäng för bägge två?

Fysik och kemi är alternativa. Om du har skrivit både fysik och kemi, får du poäng enligt det vitsord som är bättre.

När publiceras tröskelvärdena ansökningsmålsvis för 2020?

Ansökningsmålsvisa tröskelvärden publiceras senast på hösten 2019, när antagningskriterierna för 2020 publiceras i Studieinfo.

I ansökningsmålet är endast fysikvitsordet ett tröskelvärde. Jag har skrivit ett bättre vitsord i kemi. Beaktas enbart fysik i poängsättningen (2020)?

Nej, Tröskelvärdet avgör ifall du beaktas i betygsantagningen. I betygsantagningen beaktas det vitsord som för dig är fördelaktigare. Om du således har skrivit ett bättre vitsord i kemi än i fysik, får du poäng enligt kemins vitsord. Du bör dock överskrida tröskelvärdet för fysiken, för kunna beaktas i betygsantagningen.

Vilken betydelse har det långa språkets vitsord i betygspoängsättningen 2020?

Enligt tabellens poängsättning får endast de sökande samma poäng som skrivit samma vitsord i samma ämnen. Vid samma poäng kontrolleras det långa språkets vitsord och sökandena rangordnas enligt det långa språkets vitsord.

Beaktar man i poängsättningen av modersmålet även finska som andra språk?

Jo

Jag söker år 2020. Om jag i betygsantagningen blir antagen till mitt tredje ansökningsalternativ och jag önskar delta i urvalsprovet för att kunna beaktas till mitt första ansökningsalternativ, mister jag då den erbjudna studieplatsen?

Nej det gör du inte. Du kan delta i urvalsprovet till ett ansökningsmål som du prioriterat högre i din ansökan och om urvalsprovet misslyckas, kan du ta emot platsen du erhållit till ett lägre ansökningsmål. Om du via urvalsprovet blir vald till ditt första ansökningsmål kan du inte längre ta emot platsen till ditt tredje ansökningsmål.

Jag tänker inte skriva lång matematik. Kan jag ändå jag bli vald till ett ansökningsmål inom den tekniska branschen?

Jo du kan bli antagen via urvalsprov.

Jag har inte studentexamen. Kan jag ändå jag bli vald till ett ansökningsmål inom den tekniska branschen?

Jo du kan bli antagen via urvalsprov.

Hur vet jag ifall jag måste delta i urvalsprov?

Du får information om betygsantagningen före urvalsprovet. Om du i betygsantagningen blir antagen till det ansökningsmål du önskar , behöver du inte delta i urvalsprovet. Om du inte blir erbjuden en studieplats i betygsantagningen bör du delta i urvalsprovet.

Jag har skrivit gamla realprovet. Kan jag bli vald i betygsantagningen 2020?

Gamla realprovet (skrivet före 2006) utesluter dig inte från betygsantagningen, men du får inte poäng för gamla realen i betysantagningen. Du kan ändå få poäng för lång matematik och modersmål, och bli vald, ifall du uppfyller tröskelvärdena för ansökningsmålet och dina poäng räcker för studieplatsen ifråga.

Jag har skrivit studentexamen före 1989. Kan jag bli antagen i betygsantagningen 2020?

I betygsantagningen beaktas också de sökande som avlagt studentexamen före 1989, men endast den nya formen av fysikens och kemins realprov kan ge poäng. Du kan i alla fall få poäng för lång matematik och modersmål och bli vald på basis av dessa, om du uppfyller tröskelvärdet och dina poäng räcker för att bli antagen. Du observerar väl att uppgifterna om de som fått studentexamen före 1989 inte fås elektroniskt, varför du måste leverera krävda bilagor över din examen enligt de instruktioner som finns på dia.fi -sidorna.

Vilka kurser baserar sig det nya provet på?

Urvalsprovet baserar sig på gymnasiets obligatoriska och valfria kurser (enligt gymnasiets läroplan 2016) i lång matematik, fysik och kemi och på material som eventuellt delas ut vid urvalsprovet.

Hur lång tid före provet kommer resultatet av betygsantagningen?

Tidtabellen för år 2019 ser du här: https://dia.fi/hemsida/tidtabeller/. För närvarande finns det inte närmare information om tidtabellen för år 2020, men resultatet av betygsantagningen publiceras före urvalsprovet.

Gäller betygsantagningen endast förstagångssökande?

Betygsantagningen gäller alla sökande som uppfyller tröskelkriterierna. I betygsantagningen reserveras samma antal nybörjarplatser för förstagångssökande som inom de andra antagningsvägarna, men betygsantagningen är inte begränsad till enbart förstagångssökande.

Är urvalsprovet elektroniskt?

Möjligheten att ordna elektroniska urvalsprov utreds, men tillsvidare skrivs urvalsproven på papper.