Jag vill bli arkitekt

Jag vill bli arkitekt

Via den gemensamma antagningen får du studierätt till både den lägre teknologie kandidatexamen och till den högre arkitekt eller landskapsarkitektexamen. Arkitektutbildning erbjuds av Aalto-universitetet i Esbo, Tammerfors tekniska universitet och Uleåborgs universitet. Till arkitektubildningarna vid dessa universitet kan du ansöka med den gemensamma antagningen: med samma ansökan och urvalsprov.

Det finns totalt 4 ansökningsalternativ inom arkitektur.

Ansökninsalternativ Prov som krävs    
  A-mat. Teck. och plan. prov Naturv.
Aalto-universitetet      
Arkitektur X X  
Landskapsarkitektur X X X
Tammerfors universitet      
Arkitektur X X  
Uleåborgs universitet      
Arkitektur X X