Jag vill bli arkitekt

Antagning på basis av begynnelse- och provpoäng

Till ansökningsalternativen för arkitektur och landskapsarkitektur väljs 75 procent av de nya studerandena på basis av begynnelse- och provpoäng. Antagningskriterierna till ansökningsalternativen för arkitektur och ansökningsalternativet för landskapsarkitektur är att sökande har avlagt studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen senast 2018 och förutom att ha blivit godkänd i förhandsuppgiften även uppfyller följande krav: den sökande ska delta urvalsproven för arkitekturprogrammen och i dem uppnå följande minimipoängantal: i matematikprovet 0,4 x provets medeltal, i tecknings- och planeringsprovet 7/15 poäng och i provet i naturvetenskap 1-/3 poäng (det sistnämnda gäller endast sökande till ansökningsalternativet i landskapsarkitektur).

Begynnelsepoäng från studentexamensbetyget

Från studentexamensbetyget beaktas fem (5) olika ämnen så att poängsumman blir den fördelaktigaste för sökanden. Poäng kan fås för flera realämnen och främmande språk. Begynnelsepoängen omräknas till urvalspoäng genom att divideras med fem och multipliceras med två, (30/5)x2 = 12 poäng.

Om den sökande har avklarat prov i samma ämne på olika nivåer nämnda i föreckningen nedan (t.ex. lång och kort matematik), beaktas det mest fördelaktiga resultatet för den sökande.

Vitsord på studentexamensbetyg L E M C B A
  Matematik. lång 6 5 4 3 2 1
antingen Prov i realämnen 6 5 4 3 2 1
eller Gammalt realprov (före år 2006) 6 5 4 3 2 1
  Modersmål (också S2-/R2-språket) 6 5 4 3 2 1
  Matematik, kort 3 2 1 0 0 0
  2:a inhemska språket, lång 6 5 4 3 2 1
  2:a inhemska språket, medellång 3 2 1 0 0 0
  Främmande språk, lång 6 5 4 3 2 1
  Främmande språk, kort 3 2 1 0 0 0


Poängsättning av internationella studentexamen

Vitsord på studentbetyget L E M C B A
EB 9 - 10 8,0 - 8,95 7,0 - 7,95 6,0 - 6,95 5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
EB, matematik 9,5 - 10 8,50 - 9, 45 7,0 - 8,45 6,0 - 6,95 5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 13- 15 10 - 12 8 - 9 7 5 - 6 4

 

Urvalspoäng

För att godkännas i matematikprovet måste sökande få minst poängantalet 0,4 x provens medeltal. Provet består av 6 uppgifter som alla beaktas i bedömningen. Bedömningsskalan är 0–6/uppgift, alltså är maximipoängantal 36. Provpoängen omvandlas till urvalspoäng genom att divideras med 12. Maximiantal urvalspoäng är alltså 3.

Tecknings- och planeringsprovet består av totalt sju uppgifter, av vilka de sex bästa beaktas i bedömningspoängen. Bedömningsskalan är 0–5/uppgift, alltså är maximipoängantalet 30. Bedömningspoängen omvandlas till urvalspoäng genom att divideras med 2. Maximiantal urvalspoäng är således 15. För godkänt prov krävs minst 7/15 urvalspoäng.

I det naturvetenskapliga provet (bara för sökande till ansökningsalternativet i landskapsarkitektur) bedöms essä-, definitions- eller tillämpningsuppgifterpå skalan 0–6 poäng. Provet består av fem uppgifter. Hela provets maximipoängantal är således 30. Uppgifterna bedöms med hela poäng. Bedömningspoängen omvandlas till urvalspoäng genom att dividera med 10. För godkänt prov krävs minst 1–/3 urvalspoäng, dvs. 8 bedömningspoäng.

ANSÖKNINGSALTERNATIV I ARKITEKTUR  
Begynnelsepoäng 12
Matematik 3
Tecknings- och planeringsprovet 15
Sammanlagt 30
ANSÖKNINGSALTERNATIV I LANDSKAPSARKITEKTUR  
Begynnelsepoäng 12
Matematik 3
Tecknings- och planeringsprovet 15
Prov i naturvetenskap 3
Sammanlagt 33