Jag vill bli arkitekt

Antagning på basis av provpoäng

Till ansökningsprogrammen för arkitektur och landskapsarkitektur antas på basis av provpoäng 25 %av de nya studerandena. Eftersom denna urvalskvot är så liten avrundas den alltid uppåt.

Antagningsvillkor och minimikrav för antagning till ansökningsalternativen i arkitektur och landskapsarkitektur på basis av enbart provpoäng är följande: godkända förhandsuppgifter, sökande bör delta i urvalsproven för arkitektur och i matematikprovet uppnå minst 0,4 x provets medeltal och i tecknings och planeringsprovet minst 7/15 poäng samt sökande till utbildningsprogrammet i landskapsarkitektur bör dessutom delta i provet i naturvetenskap och uppnå minst 1-/3 poäng. Vid beräkningen av medeltalet för respektive prov beaktas provresultaten i hela landet. Antagningen sker utgående från provpoängen bland alla de sökande som uppfyller antagningsvillkoren och minimikraven.

Poäng i urvalsprovet

Antagningen av de som ansöker på basis av provpoäng sker enbart utgående från tecknings- och planeringsproven samt preferenspoängen. Provet i matematik fungerar endast som minimikrav. Om två eller flera sökande på basis av provpoängen har samma poängsumma vid kvotens nedre gräns, bestäms deras inbördes ordning enligt poängen i matematikprovet.

Studerande antas till utbildningsprogrammet för landskapsarkitektur utgående från tecknings- och planeringsprovet samt provet i naturvetenskap. Provet i matematik fungerar endast som minimikrav. Om två eller flera sökande på basis av provpoängen har samma poängsumma vid kvotens nedre gräns, bestäms deras inbördes ordning enligt poängen i matematikprovet.

Urvalspoäng

För att godkännas i matematikprovet måste sökande få minst poängantalet 0,4 x provens medeltal. Provet består av 6 uppgifter som alla beaktas i bedömningen. Bedömningsskalan är 0–6/uppgift, alltså är maximipoängantal 36. Provpoängen omvandlas till urvalspoäng genom att divideras med 12. Maximiantal urvalspoäng är alltså 3.

Tecknings- och planeringsprovet består av totalt sju uppgifter, av vilka de sex bästa beaktas i bedömningspoängen. Bedömningsskalan är 0–5/uppgift, alltså är maximipoängantalet 30. Bedömningspoängen omvandlas till urvalspoäng genom att divideras med 2. Maximiantal urvalspoäng är således 15. För godkänt prov krävs minst 7/15 urvalspoäng.

I det naturvetenskapliga provet (bara för sökande till utbildningsprogrammet i landskapsarkitektur) bedöms uppgifterna på skalan 0–6 poäng. Provet består av fem essä-, definitions- eller tillämpningsuppgifter. Hela provets maximala poängantal är således 30. Uppgifterna bedöms med hela poäng. Bedömningspoängen omvandlas till urvalspoäng genom att dividera med 10. För godkänt prov krävs minst 1-/3 urvalspoäng, dvs. 8 bedömningspoäng.

Det maksimala poängantal i ansökninsmål i arkitehtur är 15 (tecknings- och planeringsprov 15 poäng)
Det maksimala poängantal i ansökningmål i landskapsarkitehtur är 18 (tecknings- och planeringsprov 15 poäng + prov i naturvetenskap 3 poäng)