Jag vill bli arkitekt

Förhandsuppgifterna för arkitekter och landskapsarkitekter

2019 förhandsuppgifter

Adressen dit uppgifterna skickas är
Aalto-universitetet
Ansökningsservice
PB 11110
00076 AALTO.

Förhandsuppgifterna måste vara framme inom utsatt tid, det räcker inte med inlämningsdagens poststämpel. Vid personlig inlämning ska uppgifterna lämnas till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 3.4.2019 kl. 15:00. Besöksadressen är Otsvängen 1, Esbo, rum Y199a. Kolla öppettiderna här

 

Det är förbjudet att kopiera eller använda förhandsuppgifter i kommersiellt syfte!
DIA-urvalet äger upphovsrätterna till alla förhandsuppgifter och urvalsprov.