Jag vill bli arkitekt

Förhandsuppgifterna för arkitekter och landskapsarkitekter

 

"Urvalsproguide" skickas till alla sökande som kvalificerin  för fortsatt urvalsprov i slutet av april - i början av maj.

 

2018 förhanduppgifter har publicerats och finns här.

Förhandsuppgifterna ska göras självständigt och utan handledning.
Högskolans personal varken preciserar eller ger närmare information om förhandsuppgifterna.

Förhandsuppgifterna ska oavsett prov- och ansökningsort lämnas in till Aalto-universitetets ansökningsservice senast ons 28.3.2018 kl. 15:00.

Adressen dit uppgifterna skickas är
Aalto-universitetet
Ansökningsservice
PB 11110
00076 AALTO.

Förhandsuppgifterna måste vara framme inom utsatt tid, det räcker inte med inlämningsdagens poststämpel. Vid personlig inlämning ska uppgifterna lämnas till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 28.3.2018 kl. 15:00. Besöksadressen är Otsvängen 1, Esbo, rum Y199a. Obs! Förhandsuppgifterna returnas INTE till institutionen för arkitektur!

Obs! Bussarna har fått nya rutter i Otnäs p.g.a. de omfattande byggarbeten som görs för att förnya Aalto-universitetets campus. Kolla rutterna på HRT:s reseplanerare. Metron kommer direkt till campus (station: Aalto-universitetet).

Det är förbjudet att kopiera eller använda förhandsuppgifter i kommersiellt syfte!
DIA-urvalet äger upphovsrätterna till alla förhandsuppgifter och urvalsprov.