Jag vill bli arkitekt

Presentation av arkitektutbildningen

Institutionen för arkitektur vid Aalto-universitetet

Av Finlands tre arkitektskolor är Aalto-universitetets institutions för arkitektur den största och har de längsta traditionerna. Institutionen för Arkitektur hör administrativt till högskolan för konst, design och arkitektur.

Aalto-universitetets institution för arkitektur omfattar utbildningsprogrammen i arkitektur och landskapsarkitektur. Utbildningsprogrammet väljs vid ansökan till universitet. År 2015 antogs 37 nya studerande till institutionens arkitekturprogram och 18 nya studerande till landskapsarkitekturprogrammet.

Målet med undervisningen vid arkitekturavdelningen är att utveckla professionella arkitekter och landskapsarkitekter som har ett starkt konstnärligt grepp och goda tekniska färdigheter för praktiskt planeringsarbete samt en bred kännedom om arkitekturens och landskapsarkitekturens särdrag, inverkan på och betydelse för kulturen och samhället överlag. Målen verkställs genom att i undervisningen betona praktiska planeringsövningar och framhäva betydelsen av innovationer, kunnande och konstnärlighet i kvaliteten hos arkitektens och landskapsarkitektens arbete. Undervisningsministeriet utnämnde Tekniska högskolans arkitektavdelning till spetsenhet inom konst för perioden 2001-2004. Laboratoriet för samhälls- och stadsplanering var nationell kvalitetsenhet för universitetsutbildning vid Tekniska högskolan 2007-2009.

Undervisningen inom examensprogrammet för arkitektur omfattar arkitekturens grunder och teori, arkitekturhistoria, samhälls- och stadsplanering, byggnadslära, byggnadsteknik, träbyggande, bostadsarkitektur och offentliga byggnader. Undervisningsområdena inom landskapsarkitektur omfattar landskapsplanering, landskapsbyggande, landskapsskydd och -vård samt samhälls- och stadsplanering.

Arkitekturavdelningen är en av Aalto-universitetets mest internationella avdelningar. Avdelningens Internation Architecture Program samlar årligen ca. 40 utländska studerande i Otnäs och årligen studerar ca. 20 studerande vid arkitekturavdelningen utomlands. Arkitekturavdelningen har aktivt upprätthållna utbytesavtal till de ledande arkitekturskolorna i Europa och Amerika.

https://www.aalto.fi/fi/arkkitehtuurin-laitos 

 

Arkitekturavdelningen vid Uleåborgs universitet

Arkitekturavdelningen vid Uleåborgs universitet, Oulu School of Architecture, är en aktiv arkitektskola i ett nordligt tillväxtcentrum. Advelningens självständiga läge och litenhet ger den en avslappnad och varm atmosfär, där relationen mellan studerande och lärare är informell. Studierna bygger i hög grad på personlig handledning och därför känner alla varanda på avdelningen. Utbildningsprogrammet är mångsidigt och stöder den studerandes riktning i karriären. Undervisning inom arkitektens centrala kunskaper och färdigheter ges inom fyra studieområden, arkitehturhistoria och renoveringsbyggande, modern arkitektur, byggnadsplanering och samhällsplanering. De circa 40 nya arkitektstuderande som inledde sina arkitekturstudier 2014 studerar enligt utbildningsprogrammet i två steg med teknologie kandidat som mellanexamen. Det finns tre inriktningar på magisterstadiet: byggnadsplanering, samhällsplanering och det engelskspråkiga Architectural Design. Arkitekterna som utexamineras från avdelningen arbetar med mångsidiga uppdrag is Finland och utomlands. Utöver arkitektstuderande som har antagits i det gemensamma urvalet studerar 5-10 internationella magisterstuderande vid avdelningen. Avdelningen har en mycket aktiv internationell verksamhet. Årligen studerar där circa 20 utländska utbytesstuderande och circa 20 studerande från arkitektavdelningen är utbytesstuderande utomlands. Nyutexaminerade arkitekter från Uleåborg anställs till mångsidiga arbetsuppgifter.

http://www.oulu.fi/arkkitehtuuri/

 

Institutionen för arkitektur vid Tammerfors universitet

Institutionen för arkitektur vid Tammerfors universitet ligger på universitetets campusområde i Hervanta i Tammerfors. Institutionen erbjuder ett urval av studier inom arkitektur på både finska och engelska. Undervisnings- och forskningsämnena omfattar arkitektur, arkitektur- och stadsforskning, arkitekturhistoria, bostadsplanering, byggnadslära, byggnadsplanering, samhällsplanering och samhällsplaneringsteori. Hållbart byggande kommer att införas som ett nytt undervisnings- och forskningsämne.

Undervisningen har som mål att ge goda färdigheter för praktisk arkitekturplanering, förutsättningar att arbeta med planerings- och ledningsuppgifter inom arkitektur nationellt och internationellt och en grund för eventuella forskarstudier. Studierna består i huvudsak av föreläsningar samt olika planeringsuppgifter som utförs individuellt eller i grupp. Därtill berikas och stöds studierna av praktiska specialkurser, exkursioner i Finland och utomlands samt studenttävlingar.

Studerandena och personalen vid arkitekturinstitutionen bildar en gemenskap där studierna präglas av kvalitet, trivsel och öppenhet. Cirka 50 utländska utbytes- och examensstuderande i arkitektur garanterar att studiemiljön är internationell även på campus hemma, men det är också populärt att avlägga en del av studierna vid ett utländskt samarbetsuniversitet. Utbildningsprogrammet i arkitektur ger såväl yrkeskompetens för arkitekter som breda kunskaper i byggnadsplanering, samhällsplanering samt arkitekturhistoria och arkitekturteori. Det finns också gedigen kunskap i renoveringsbyggande och arkitekturinstitutionen har ett nära samarbete med institutionen för byggnadsteknik.

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/arkkitehtuuri