Jag vill bli arkitekt

Urvalsprov för ansökningsalternativen för arkitekt- och landskapsarkitektexamen

Urvalsproven 2019

Ansökningsalternativen för arkitektur vid Aalto-universitetet, Tammerfors universitet och Uleåborgs universitet samt ansökningsalternativet för landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet antar studerande på gemensamma urvalsgrunder.

Antagningen till arkitekturprogrammen sker i tre faser. De som klarar förhandsuppgifterna går vidare till provet i arkitekturmatematik. De som blir godkända i matematikprovet får delta i tecknings- och planeringsproven.

Proven ordnas i Esbo, Tammerfors och Uleåborg och på alla dessa orter kan man ansöka om studieplats i Esbo, Tammerfors eller Uleåborg.

Sökande bör avlägga följande prov:

Prov för ansökninsalternativen i arkitektur

Förhandupgifter
Matematik
Tecknings- och planeringsprov

Prov för ansökningsalternativet i landskapsarkitektur

Förhandupgifter
Matematik
Tecknings- och planeringsprov
Prov i naturvetenskap

Tidtabell

Osndag 20.3.2019 kl. 8.00
Ansökningstiden börjar

Osndag 3.4.2019 kl. 15.00
Ansökningstiden utgår; inlämning av ansökningsblanketten på webben och inlämning av förhandsuppgifterna (poststämpelns datum beaktas inte!)

Tisdag 16.4.2019 kl. 12.00
Meddelande om kvalificering till fortsatt urval

Tisdag 23.4.2019 kl. 12.00
Ansökningstiden för granskning utgår

Måndag 29.4.2019 kl. 15.00
Granskningens resultat

Måndag 27.5.2019 kl. 12.00
Meddelande åt de som godkänts i matematikprovet

ÄNME DAG DATUM KL.
Matematik Måndag 20.5. 12-15
Tecknings- och
planeringsprov
Måndag
Tisdag-onsdag
Torsdag
3.6.
4.-5.6.
6.6.
10-12 och 13-16
9-12 och 13-16
9-12
Prov i naturvetenskap Torsdag 6.6. 13-16

 


Urvalsprovorter

ESBO
Matematikprov
Otsvängen 1

Tecknings- och planeringsprov
Otsvängen 1

Prov i naturvetenskap
Otsvängen 1

ULEÅBORG
Pentti Kaiteran katu 1
90570 Oulu

TAMMERFORS
Matematikprov
Korkeakoulunkatu 8, Hervanta campus
33720 Tampere