Jag vill bli arkitekt

Urvalsprov för ansökningsalternativen för arkitekt- och landskapsarkitektexamen

Urvalsproven 2018

Ansökningsalternativen för arkitektur vid Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet och Uleåborgs universitet samt ansökningsalternativet för landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet antar studerande på gemensamma urvalsgrunder.

Antagningen till arkitekturprogrammen sker i tre faser. De som klarar förhandsuppgifterna går vidare till provet i arkitekturmatematik. De som blir godkända i matematikprovet får delta i tecknings- och planeringsproven.

Proven ordnas i Esbo, Tammerfors och Uleåborg och på alla dessa orter kan man ansöka om studieplats i Esbo, Tammerfors eller Uleåborg.

Sökande bör avlägga följande prov:

Prov för ansökninsalternativen i arkitektur

Förhandupgifter
Matematik
Tecknings- och planeringsprov

Prov för ansökningsalternativet i landskapsarkitektur

Förhandupgifter
Matematik
Tecknings- och planeringsprov
Prov i naturvetenskap

Tidtabellen

Osndag 14.3.2018 kl. 8.00
Ansökningstiden börjar

Osndag 28.3.2018 kl. 15.00
Ansökningstiden utgår; inlämning av ansökningsblanketten på webben och inlämning av förhandsuppgifterna (poststämpelns datum beaktas inte!)

Torsdag 12.4.2018 kl. 12.00
Meddelande om kvalificering till fortsatt urval

Torsdag 19.4.2018 kl. 15.00
Ansökningstiden för granskning utgår

Torsdag 26.4.2018 kl. 12.00
Granskningens resultat

Måndag 28.5.2018 kl. 12.00
Meddelande åt de som godkänts i matematikprovet

ÄNME DAG DATUM KL.
Matematik Måndag 21.5. 13-16
Tecknings- och
planeringsprov
Måndag
Tisdag-onsdag
Torsdag
4.6.
5.-6.6.
7.6.
10-12 och 13-16
9-12 och 13-16
9-12
Prov i naturvetenskap Torsdag 7.6. 13-16

 

Urvalsprovorter

ESBO
Matematikprov
Otsvängen 1

Aalto-sal: A - Palonen
B-sal: Paloranta - Ö
Specialarrangemang: M205

Tecknings- och planeringsprov
Karlavägen 3

Prov i naturvetenskap
Otsvängen 1
A - Ö, sal B
Specialarrangemang, sal M203

ULEÅBORG
Pentti Kaiteran katu 1
90570 Oulu

TAMMERFORS
Matematikprov
Korkeakoulunkatu 8
33720 Tampere

Festias stor sal; specialarrangemang Festias lilla sal 1