Jag vill bli arkitekt

Kunskapsfordringar

I matematikprovet krävs kunskaper motsvarande gymnasiets långa lärokurs i matematik. Sökande behöver inte ha avlagt dessa kurser men bör behärska kunskapsinnehållet i dem.

Tecknings- och planeringsproven utvärderar den sökandes olika egenskaper: uttrycksförmåga, tredimensionell uppfattningsförmåga, fantasi samt förmåga att samla givna delfaktorer till en meningsfull helhet.

Provet i naturvetenskap avläggs av sökande till landskapsarkitekturprogrammet. Syftet med provet är att bedöma de sökandes naturvetenskapliga baskunskaper och deras förmåga att tillämpa sina kunskaper. Det naturvetenskapliga provet 2018 baserar sig på geografi för gymnasiet, kurs 1 från bokserien:

Kakko, Irma; Kenno, Pirkko; Tyrväinen, Heikki; Lithen, Hans-Olof (2010). Gymnasiegeografi den blå planeten. Schildts & Söderströms. ISBN: 9789515014740.