Jag vill bli diplomingenjör

Jag vill bli diplomingenjör

Via det gemensamma urvalet får du studierätt både till den lägre teknologie kandidatexamen och den högre diplomingenjörsexamen. Till den gemensamma antagningen hör sju universitetet och 44 ansökningsmål som leder till diplomingenjörsexamen.

Med den gemensamma ansökan kan du söka till alla dessa ansökningsmål i gemensamma antagning: med samma ansökan och samma urvalsprov. Antagningsgrunder är samma vid alla universitet.

Du kan delta i urvalsprov på vilken som helst av de 6 urvalsprovort (Esbo, Villmanstrand, Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Vasa) oberoende din/dina ansökningsmål. Urvalsprovort frågas på ansökningsblanketten. 

Du behöver inte tänka på i vilken antagningskö du söker i (på basis av betyg, begynnelse- och provpoäng eller bara provpoäng) utan systemet tar dig i beaktande i alla antagningsköar du är behörig att söka i. I första hand tas i beaktande den kön, som är mest gynnsam till dig.