Jag vill bli diplomingenjör

Jag vill bli diplomingenjör

Via det gemensamma urvalet får du studierätt både till den lägre teknologie kandidatexamen och den högre diplomingenjörsexamen. Till den gemensamma antagningen hör sju universitetet. Med den gemensamma ansökan kan man ansöka till alla utbildningar som leder till diplomingenjörsexamen i dessa universitet: med samma ansökan och urvalsprov.

Det finns 42 diplomingenjörsansökningsmål som hör till DIA-antagningen. Antagningsgrunderna är samma i alla universitetet. Som undantag finns vissa specialfall och specialantagningsgrupper, av vilka mera information kan fås från universitetet i fråga.

Från tabellen under kan du se vilka urvalsprov som hör till olika utbildningar.

**X = Obligatoriskt prov
O = urvalsproven är alternativa sinsemellan

Ansökninsalternativ Prov som krävs    
  Mat. Fysik Kemi Samh.k. Språkprov
Aalto-universitetet          
Automations- och informationsteknologi X O O    
Bioinformationsteknologi X O O    
Datateknik X X      
Den byggda miljön X O    O  
Elektronik och elektroteknik X O O    
Energi- och miljöteknik X O O    
Kemi-, bio- och materialteknik X O O    
Maskin- och byggnadsteknik X X      
Produktionsekonomi X X      
Teknisk fysik och matematik X X      
Tammerfors tekniska universitet          
Automationsteknik X X      
Bioteknik X O O    
Byggnadsteknik X X      
Dataledarskap X O O    
Datateknik X O O    
DI-lärarutbildningen för matematiska ämnen X O O    
Elektroteknik X X      
Maskinteknik X X      
Materialteknik X O O    
Miljö- och energiteknik X O O    
Produktionsekonomi X O O    
Teknisk-naturvetenskaplig X O O    
Villmanstrands tekniska universitet          
Beräkningsvetenskap och analytik X O O    
Datateknik X O O    
Elektroteknik X O O    
Energiteknik X O O    
Kemiteknik O O O    
Maskinteknik X O O    
Miljöteknik X O O    
Produktionsekonomi X O O    
Uleåborgs universitet          
Datateknik X O O    
Elektro- och telekommunikationsteknik X O O    
Gruv- och anrikningsteknik O O O    
Maskinteknik X X      
Miljöteknin O O O    
Processteknik O O O    
Produktionsekonomi X X      
Åbo Akademi          
Utbildningslinjen för informationsteknologi X X     X
Utbildningslinje för kemiteknik X O  O   X
Åbo universitet          
Bioteknik X    X    
Datateknik X X      
Vasa universitet          
Energi- och informationsteknik X O O