Jag vill bli diplomingenjör

Urvalsprov för ansökningsalternativen för teknologie kandidat- och diplomingenjörsexamen

DI-urvalsprov 2019

Tis 28.5.2019 kl. 10.00 - 14.00

Urvalsprovet består av en obligatorisk matematikdel och en del som innehåller alternativa uppgifter. 

Obligatoriska matematikdelen: alla svarar till alla tre (3) uppgifter
Alternativa uppgifter: alla svarar till tre (3) uppgifter
     Kemi: 2 uppgifter
     Fysik: 2 uppgifter
     Kreativ problemlösning inom det tekniska området
: 2 uppgifter

Om flera sökande har samma poäng avgör det totala antalet poäng i matematikuppgifterna. 

I beräkningen av de sökandes provpoäng beaktas de tre obligatoriska matematikuppgifterna och tre uppgifter från den alternativa delen. Om den sökande har gjort fler än tre uppgifter i den alternativa delen beaktas de tre uppgifter där den sökande har fått minst poäng.

Det maximala antalet poäng i provet är 36 (6 poäng/uppgift). Provpoängen omvandlas till antagningspoäng genom att de multipliceras med 10/9, vilket innebär att det maximala antalet antagningspoäng är 40.

Urvalsprovet baserar sig på gymnasiets obligatoriska och valfria lärokurser (enligt gymnasiets läroplan 2016) i långa matematik, fysik och kemi och till material som eventuellt delas ut i urvalsprovet.

DI-modellprov som har publicerats finns i urvalsprovarkiv. Modellprovet är inte det slutliga urvalsprov.

Anvisningar för sökande 2019

Urvalsprovet är gemensamt till alla ansökningsalternativ.

 

Urvalsprovorter

Urvalsprov ordnas bara på orvalsprovorterna.

ESBO
Otsvängen 1
02150 ESBO
Salindelning

VILLMANSTRAND
LUT-universitet
Yliopistonkatu 34
53850 VILLMANSTRAND
Salindelning

ULEÅBORG
Erkki Koiso-Kanttilan katu
90570 ULEÅBORG
Salindelning

TAMMERFORS
Tammerfors universitet, Hervanta campus
Korkeakoulukatu 10
33720 TAMMERFORS
Salindelning

ÅBO
Educarium och Publicum
Assistentgatan 5 - 7
20500 ÅBO
Salindelning

VASA
Vasa universitet
Wolffskavägen 34
65200 VASA
Salindelning