Jag vill bli diplomingenjör

Urvalsprovarkiv

 

Urvalsprov i DI-matematik

Matematik - uppgifter och lösningar 2018 (uppdaterad 5.6.2018)
Matematik - uppgifter och lösningar 2017
Matematik - uppgifter och lösningar 2016 (på finska)
                 - uppgifter (på svenska)
Matematik - uppgifter och lösningar 2015 (på finska)
Matematik - uppgifter och lösningar 2014 (formelsamling 2014)
Matematik - uppgifter och lösningar 2013
Matematik - uppgifter och lösningar 2012
Matematik - uppgifter och lösningar 2011
Matematik - uppgifter och lösningar 2010
Matematik - uppgifter och lösningar 2009
Matematik - uppgifter och lösningar 2008
Matematik - uppgifter och lösningar 2007
Matematik - uppgifter 2006
Matematik - uppgifter och lösningar 2005
Matematik - uppgifter och lösningar 2004
Matematik - uppgifter och lösningar 2003
Matematik formelsamling 2003

Urvalsprov i fysik

Fysik - uppgifter och lösningar 2018
Fysik - uppgifter och lösningar
Fysik - uppgifter och lösningar 2016 (på finska) 
        - uppgifter (på svenska) 
        - entropi
Fysik - uppgifter och lösningar 2015 (på finska)   
        - uppgifter 2015 (svenska)
Fysik - uppgifter och lösningar (finska) 2014
        - uppgifter (svenska) 2014
Fysik - material för den tillämpade uppgiften (finska) 2014
Fysik - uppgifter 2013 (finska, svenska)
Fysik - lösningar (finska) 2013
Fysik - lösningar (finska) 2012

        - uppgifter (svenska) 2012
Fysik - lösningar (finska) 2011

Fysik - lösningar (finska) 2010
        - uppgifter (svenska) 2010
Fysik - lösningar (finska) 2009
Fysik - uppgifter och lösningar 2008
Fysik - lösningar (finska) 2007
Fysik - lösningar (finska) 2006
Fysik - lösningar (finska) 2005
Fysik - uppgifter och lösningar (finska) 2004
Fysik - uppgifter och lösningar (finska) 2003

 

Urvalsprov i kemi

Kemi - uppgifter och lösningar 2018
Kemi - uppgifter 2017
Kemi - lösningar 2017 med poäng
Kemi - uppgifter och lösningar 2016 (på finska)
Kemi - uppgifter och lösningar 2015 (på finska)
Kemi - uppgifter och lösningar 2006 svenska