Antagningen till arkitekt- och landskapsarkitekt förnyas tidigast år 2020

Antagningen till arkitekt- och landskapsarkitekt förnyas tidigast år 2020

Den gemensamma diplomingenjörs- och arkitektutbildnings (DIA) antagningen funderar som bäst på förnyelser inom antagningsförfarandet för arkitekt- och landskapsarkitektutbildningarna. Ändringar sker dock tidigast år 2020. I antagningen vårren 2019 sker inga större ändringar.

Inom den gemensamma arkitekturantagningen tar man inte heller i framtiden ibruk ett urval på basis av enbart betyg , utan urvalsproven förblir obligatoriska för alla sökanden. De sökande väljs på basis av betygs- och urvalsprovspoäng eller enbart på basis av urvalsprovspoäng. Matematik uppmärksammas fortsättningsvis i antagningen till arkitekt och landskapsarkitekt.

Inom den gemensamma arkitekturantagningen kommer man att ta ibruk en gemensam poängräkningstillämpning för att beräkna betygspoängen. I tecknings- och planeringsproven görs inga större förändringar, men man strävar efter att göra proven smidigare och förkorta provtiden.

Inom den gemensamma DIA-antagningen erbjuds arkitektutbildningen vid Aalto-universitet, Uleåborgs universitet och vid Tammerfors tekniska universitet. Landkapsarkitektubildning erbjuds vid Aalto-universitetet. På hösten 2018 informeras noggrannare om förändringarna gällande antagningen.    

 

Tapio Salakoski, dekan                                                                               
ordförande för styrgruppen för den gemensamma DIA-antagningen                                    

Juha Kinnunen, professor
DIA-antagningens urvalschef                             

Helena Varmajoki, studierektor                                                                 
ordförande för arbetsgruppen för den gemensamma DIA-antagningen        

Janne Pihlajaniemi, professor
ordförande för arbetsgruppen för utveckling av antagningen till arkitektur                                                                               
                                                                                                                   

Närmare upplysningar:

Koordinering av den gemensamma DIA-antagningen (Aalto-universitetet)
dia-koordinaattori@aalto.fi

https://dia.fi/hemsida/utvecklandet-av-urvalet/