Den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildningen förnyas stegvis

(uppdaterad 30.10.2017 kl. 11.43)

Den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildningen förnyas stegvis under åren 20192020

Urvalsprovet för diplomingenjörsansökningsmålen förnyas våren 2019. Då ersätts de nuvarande fyra urvalsproven med ett gemensamt urvalsprov till alla diplomingenjörsutbildningar som ingår i den gemensamma DIA-antagningen. Våren 2020 förnyas betygsantagningens poängsättning och kvoten för antagning på basis av betyg ökas så att minst hälften av nya diplomingenjörsstuderande väljs endast på basis av betygspoäng. Närmare upplysningar om dessa förändringar ges senast hösten 2018.

Reformerna inom den gemensamma DIA-antagningen kommer att införas stegvis med början år 2019. Till dess sker inte några märkbara ändringar utan den gemensamma antagningen våren 2018 förblir oförändrad. I den gemensamma DIA-antagningen ingår diplomingenjörs- och arkitektutbildningsprogrammen i sju finländska universitet (Aalto-universitetet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi).

Ändringar som träder i kraft i gemensam ansökan för DI-ansökningsmålen våren 2019:

  • Urvalsproven förnyas från och med 2019 års ansökningsomgång. I stället för de nuvarande fyra urvalsproven kommer ett gemensamt urvalsprov att ordnas till alla diplomingenjörsutbildningar inom DIA-antagningen våren 2019. Provet kommer inte heller i fortsättningen att kräva att de sökande läser in något särskilt provmaterial, utan det bygger på gymnasiets långa lärokurs i matematik och gymnasiets lärokurser i fysik och kemi och på det material som eventuellt delas ut vid provtillfället. Endast uppgifterna i matematik är obligatoriska för alla.

Ändringar som träder i kraft i gemensam ansökan för DI-ansökningsmålen våren 2020:

  • Kvoten för antagning på basis av betyg blir större, vilket innebär att minst hälften av alla nybörjarplatser fördelas utifrån betygspoäng. Även i fortsättningen kommer de sökande att få poäng som avlagt finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen i Finland eller utomlands eller RP-examen i Finland. I antagningen på basis av betyg beaktas bara de som avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt resultat. Dessutom ställer universiteten programspecifika minimikrav på vitsorden i studentexamen. Nivåkravet i matematik för de sökande som avlagt internationell studentexamen bestäms senare.
  • Betygspoängen kommer att räknas på ett nytt sätt. Färre ämnen än idag kommer att beaktas vid poängberäkningen. De studentexamensämnen som beaktas vid antagningen till diplomingenjörsutbildningen är lång matematik, fysik, kemi och modersmål. Information om hur internationella studentexamina poängsätts kommer senare.

Antagningen till utbildningarna i arkitektur ses över i syfte att göra urvalsprocessen enklare. Tecknings- och planeringsproven för dem som söker till de olika arkitekturprogrammen kommer att kvarstå. Information om nyheterna när det gäller antagningen till utbildningarna i arkitektur ges våren 2018.

År 2017 erbjöds 46 ansökningsalternativ inom den gemensamma DIA-antagningen. Årligen finns det nästan 3 000 nybörjarplatser på det tekniska området inom ramen för den gemensamma antagningen. DIA-antagningen förnyas som en del av regeringens spetsprojekt gällande utvecklandet av studerandeurval.

Närmare upplysningar:

Tapio Salakoski, dekan                                                                                                           
ordförande för styrgruppen för den gemensamma DIA-antagningen                                  
tapio.salakoski@utu.fi                     

Juha Kinnunen, professor
DIA-antagningens urvalschef
juha.k.kinnunen@aalto.fi

Helena Varmajoki, studierektor
ordförande för arbetsgruppen för den gemensamma DIA-antagningen
helena.varmajoki@uwasa.fi