DI-ansökningsmålens betygsantagning förnyas år 2020

DI-ansökningsmålens betygsantagning förnyas år 2020

Ändringen gäller de diplomingenjörsutbildningar som hör till den gemensamma diplomingenjörs- och arkitektutbildnings (DIA) antagningen i sju finländska universitet (Aalto-universitetet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors tekniska universitet (fr.o.m. 1.1.2019 Tammerfors universitet),Åbo universitet, Vasa universitet och Åbo Akademi).
Fram till år 2020 förblir betygsantagningen oförändrad.

Efter förnyelsen väljs 60-80% av de nya studerandena på basis av betyg. Därtill väljs till varje ansökningsmål minst 20 % av de nya studerandena på basis av urvalsprov.

Tidigare har man kunnat bli antagen i betygsantagningen endast till sitt första DIA-ansökningsmål. Från år 2020 försvinner denna begränsning och betygsantagningen gäller alla ansökningsmål inom DI-antagningen. Efter att betygsantagningens resultat har publicerats kan den sökande avgöra om hen vill ta emot den erbjudna platsen eller om hen ännu via urvalsprov vill försöka nå ett högre ansökningsmål inom DIA-antagningen. Deltagande i urvalsprovet gör inte att den erbjudna platsen går förlorad, ifall den sökande inte väljs till ett högre ansökningsmål.

I betygantagningen beaktas endast de sökande som avlagt lång matematik i studentexamen med godkänt resultat. Universiteten ställer dessutom egna tröskelkriterier per ansökningsmål i lång matematik, fysik eller kemi. Om ansökningsmålet har tröskelkriterier i flera än ett ämne räcker det att den sökande uppfyller ett av de krävda tröskelkriterierna.

När betygspoängen räknas beaktas studentexamensvitsorden i lång matematik, modersmål samt fysik eller kemi beroende på vad som är mera fördelaktigt för den sökande. Framgång i de här ämnena visar på väsentligt kunnande inom tekniska branscher. Med poängsättningen vill man också betona språkets betydelse inom teknikbranschen, och av den här orsaken rangordnas de sökande enligt vitsordet i det långa språket ifall flera sökande har samma poäng. Genom den nya poängsättningen av betyget kan endast de sökande som skriver samma studentexamensprov med samma vitsord få samma poäng.

Europeisk studentexamen (EB), International Baccalaureate-examen (IB) samt i Finland avlagd Reifeprüfung (RP) -examen och Deutsche Internationale Abitur (DIA) -examen poängsätts i betygsantagningen på motsvarande sätt som finländsk studentexamen. De nationellt gemensamma konverteringstabellerna publiceras per ansökningsmål i Studieinfo.

 

Poängsättning för betygantagningen år 2020:

Poäng ges för tre ämnen:

  • modersmål
  • lång matematik
  • det ämne som ger sökanden högre poäng: fysik eller kemi

TEKNIK: GEMENSAM DIA-ANTAGNING

L

E

M

C

B

A

modersmål*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

matematik, lång

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

fysik eller kemi

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
Maximalt poängantal: 105,0

Regel vid samma poäng: Långt språk (vilket som helst långt språk: ett främmande språk eller det andra inhemska språket)

Tröskelkriterier: Alla bör ha avlagt lång matematik i studentexamen med godkänt vitsord. Dessutom har utbildningarna egna tröskelkriterier. De här tröskelkriterierna kan vara för lång matematik, fysik eller kemi, och vitsordskravet för dessa kan vara mellan C och L. Om ett tröskelkriterium för utbildningen fastställts i fler än ett ämne räcker det att sökanden överskrider tröskelkriteriet i ett ämne.

Närmare information om ansökningsmålens kvoter och tröskelkriterier ges under år 2019.

 

Tapio Salakoski, dekan                                                                                                         
ordförande för styrgruppen för den gemensamma DIA-antagningen     

Juha Kinnunen, professor
DIA-antagningens urvalschef

Helena Varmajoki, studierektor
ordförande för arbetsgruppen för den gemensamma DIA-antagningen

 

Närmare upplysningar:

Koordinering av den gemensamma DIA-antagningen (Aalto-universitetet)
dia-koordinaattori@aalto.fi

https://dia.fi/hemsida/utvecklandet-av-urvalet/