Förhandsuppgifter om antagning på basis ab begynnelsepoäng

 

Sökande, som kan bli godkända i antagningen på basis av begynnelsepoäng har blivit skickat ett brev gällande antagningens resultat tor 21.5.2015. Brevet borde vara frame fre 22.5.2015. Dessa sökande kan inte längre delta i urvalsproven (26.-27.5.2015).

Resultaten kan också fås per telefån från ifrågavarande universitets ansökningsservice (kolla öppetiderna från universitets hemsida).

På grund av tekniska problem har resultaten inte ännu blivit överfört till Studieinfo, så själv om ansökningsaltenativen skulle vara på första plats också i gemensam ansökan kan sökande inte ännu ta emot platsen i Min Studieinfo -tjänsten.