Förhandsuppgifterna till utbildningen för arkitektur och landskapsarkitektur har publicerats