Förhandsuppgifterna till utbildningen för arkitektur och landskapsarkitektur har publicerats

Förhandsuppgifterna för 2015 urval har publicerats och finns på adressen

http://dia.fi/hemsida/jag-vill-bli-arkitekt/foerhandsuppgifterna-foer-arkitekter-och-landskapsarkitekter/

Förhandsuppgifterna ska oavsett prov- och ansökningsort lämnas in till urvalsprovskansliet vid institutionen för arkitektur vid Aalto-universitetet senast 9.4.2015 kl. 15:00