Kvoter för förstagångssökande i den gemensamma DIA-antagningen 2016

I den gemensamma DIA-antagningen 2016 tas ibruk kvoter för förstagångssökande. I DI-ansökningsmålen är kvoten minst 50 % av nybörjarplatserna och i arkitekt-ansökningsmålen minst 20 %. Universiteten har också kunnat fastställa högre kvoter om de så önskat.Du hittar kvoterna för respektive ansökningsmål på: http://dia.fi/hemsida/ansoekning-och-ansoekningsalternativ/2016-kvoter/

Kvoterna förs till Studieinfo separat för varje urvalskö (val på basen av begynnelsepoäng, begynnelse- och urvalsprovspoäng och endast urvalsprovspoäng).

Inom den gemensamma DIA-antagningen har andelen godkända förstagångssökande alltid varit förhållandevis hög. Kvoterna för förstagångssökande 2016 torde därför inte ha någon större betydelse för de sökande.

I den gemensamma DIA-antagningen 2015 antogs förstagångssökande (utan tidigare studieplats) enligt följande:

Aalto universitetet  69,5 % 
Villmanstrands tekniska universitet  84,5 %
Tammerfors tekniska universitet 

84,0 %

Vasa universitet 66,1 %
Uleåborgs universitet  67,5 %
Åbo Akademi  75,0 %
Åbo universitet  77,1 %
Sammanlagt  74,8 %

 

Obs! I procenten för Aalto universitet har man beaktat alla godkända till Högskolan för konst, design och arkitektur, varför den egentliga procenten till teknikområdet är större; också för procenterna för Vasa universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi har alla fakulteters ansökningsmål beaktats, dvs. också andra än gemensamma DIA-antagningen ansökningsmål.