Preliminära uppgifter från antagning på basis av begynnelsepoäng