Provpoängen 2015

 

Provpoängen från DIA-urvalsproven våren 2015 publiceras i resultattjänsten tisdag 9.6.2015 kl 12.00. Du kan logga in till resultattjänsten med ditt ansökningsnummer och pin-koden som du hittar på ditt ansökningskort. Observera att dina provpoäng syns i resultattjänsten endast ifall du gett tillstånd till det (kontrollera det från ansökningskortet).

Granskningen av urvalsproven har år 2015 centrerats till Otnäs, Tammerfors och Uleåborg, men du har möjlighet att ta del av bedömningen av ditt urvalsprov på din urvalsprovsort. Du har möjlighet att skriftligen begära om ny granskning av ditt prov tills torsdag 11.6.2015 kl 15.00. Kom ihåg att reservera tillräckligt med tid för att bekanta dig med provsvaren.