Resultaten från urvalet på basen av begynnelsepoäng 2016

Resultaten från urvalet på basen av begynnelsepoäng i DI-ansökningsalternativen har nu förts till Studieinfo, var de är synliga för de sökande som inte har några övriga alternativ ovanför sitt DI-ansökningsalternativ. Tyvärr hade inte ansökningsalternativet för miljöteknik på Uleåborgs universitet flyttats till positioneringen, men informationen angående detta ansökningsalternativ finns i Min Studieinfo –tjänsten efter lördagens (28.5.) positionering.

I resultatsbrevet som skickas 1.7. finns den de sökandes begynnelsepoäng. För de som har avlagt finländsk studentexamen har poängen från studentexamensprovet i lång matematik bifogats (avgörande i situationer med lika poäng). Dvs. om sen sökande har poängen 22,45 betyder detta att den sökandes begynnelsepoäng är 22 och poängen i studentexamensprovet i lång matematik har varit 45.

Åt alla de som blivit godkända på basen av begynnelsepoäng skickas även ett nytt brev i dag som innehåller den rätta informationen. Det 27.5. daterade brevet ersätter det tidigare 25.5. daterade brevet som innehöll felaktig information.

Vi ber om ursäkt för misstaget!