Resultaten från urvalet på basen av begynnelsepoäng 2016

I urvalet på basen av begynnelsepoäng deltar alla studenter som klargör sin examen senast under våren 2016 och som har avklarat studentexamensprovet i lång matematik godkänt, samt de sökande som avklarat EB-, IB- eller RP-examen senast under våren 2016 och som levererat de krävda bilagorna till Aalto-universitetets ansökningsservice inom utsatt tid. I urvalen uppmärksammas även ansökningsalternativspecifika vitsordskrav.

Resultaten för urvalet på basen av begynnelsepoäng finns tillgängliga fr.o.m. fredagen 27.5.2016. De som blivit antagna på basen av begynnelsepoäng får på förhand hem en anmälan om urvalets resultat. 27.5.2016 uppges endast information om vilka sökande som kan bli antagna rakt på basen av begynnelsepoäng, utan inträdesprov. Ingen information om poängantal ges åt de sökande i detta skede. Poänginformationen finns tillgänglig först när resultatet för den nationella gemensamma antagningen publiceras 1.7.2016.

Resultaten från urvalet på basen av begynnelsepoäng förs även till Studieinfo. Om ansökningsalternativet är på första plats i Studieinfos ansökningsblankett, är det möjligt att ta emot studieplatsen direkt. Från Studieinfo skickas automatiskt ett meddelande när den sökande kan ta emot en studieplats.